Træoperatør

Her kan du læse hvad en træ-operatør laver - og om uddannelsen til træ-operatør
Træ der er ved at blive savet op.

Hvad laver en træ-operatør

Som træoperatør skal du kunne læse og anvende konstruktionstegninger. Du skal opstille, betjene og vedligeholde almindelige standardmaskiner og udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling.
 
Du skal også have teknisk faglige og personlige kompetencer og konkret viden til selvstændigt - og i samarbejde med andre - at kunne vurdere, planlægge og gennemføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver indenfor dit erhverv.
 
Du kan i uddannelsen til træoperatør vælge mellem 3 specialer:
  • træoperatør – døre og vinduer
  • træoperatør – massivtræsmøbel
  • træoperatør - plademøbel
     

Uddannelsen

Uddannelsen varer 2 år for alle tre specialer.
 
Den omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger, hvor eleven har mulighed for valgfri undervisning. Oven i det er der et obligatorisk hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse med 16 ugers obligatorisk skoleundervisning.
 
Videreuddannelse:
Som træoperatør kan du videreuddanne dig til bygningssnedker og derefter til f.eks. bygningskonstruktør og produktionsteknolog. Det er en akademiuddannelse på 2 års varighed, der typisk giver adgang til mellemleder- og lederjob. Derudover kan du læse videre til ingeniør og arkitekt. Du kan også videreuddanne dig til designer eller konservator.

Læs mere om uddannelsen til træoperatør på www.uddannelsesguiden.dk.