Vandets kredsløb

Her kan du finde en forklaring på vandets kredsløb. Du kan også læse om vand, is og damp. Og om, hvordan vand er fordelt i verden.
Vandets kredsløb. Tegning: Eva Wulff

Kort om vandets kredsløb

Det risler og løber. Det drypper og plasker. Du finder vand overalt i verden - og det bevæger det sig i et kæmpestort kredsløb. Det kan du læse om her.

  Hvad er vands kredsløb

  Kig på tegningen – og følg vandets vej, mens du læser.

  Regn, sne og hagl drypper fra skyerne. Det lander på jorden - og løber nedad gennem bække, åer og søer ud mod havet. 

  • Noget vand siver ned i jorden. Det bliver til grundvand og måske til en kilde. 
  • Noget vand bliver suget op af træer og planter. De bruger lidt vand. De fordamper også vand op i luften med deres blade.
  • Noget vand fordamper fra jorden, fra havet, søer og åer – og bliver til skyer igen. 
  • Skyerne bliver til regn – eller sne og hagl – som falder ned på jorden.

  Det er vandets kredsløb. 

  Tegn vandets kredsløb

  Prøv selv at tegne vandets kredsløb. Tegn et landskab med alt det vand, du kender. 

  Her er lidt hjælp:

  • Vand løber altid nedad.
  • Damp stiger opad – og bliver til skyer. 
  • Vand kan enten være vand, is og damp.
  fisk

  Hvad er vand

  Vand har tre tilstandsformer:

  • Flydende vand er vådt og klart - og kan samles i et glas vand, som du kan drikke.
  • Hvis du køler vand ned under 0 grader, fryser det til is. Is er vandets faste form.
  • Hvis du varmer vand op over 100 grader, bliver det til skyer af damp. Det er vandets luftform.

  Vand er et kemisk stof, som består af et ilt-atom og to brint-atomer. Vands kemiske formel er H2O.

  Vand molekyle. Tegning: Malene Bendix.

  Vand-molekylet danner en vinkel, hvor de to brint-atomer sidder i de to ender - og ilt sidder i vinklen. Ilt-atomet trækker stærkere i elektronerne end brintatomerne. Derfor er vand en lille smule ladet - som en lille magnet med minus i iltets ende og plus i brint-enden. Man siger, at vand-molekylet har to poler - eller at det er en dipol.

  Det betyder meget for vandets egenskaber - og det har betydning for mange processer i verden. Fx hænger vand rigtig godt sammen. Hvis du fylder et glas helt til randen med vand, vil du kunne se, at den flydende væske kan danne en bue, som går højere op end glassets rand. Læs mere om vandets egenskaber på Wikipedia.

  Hvordan er verdens vand fordelt

  Du finder mest vand i havet. Ja faktisk findes 97,5 procent af alt vand i havet. Det er saltvand.

  Kun 2,5 procent af alt vand er ferskvand. Meget af det er frosset til sne og is.

  Så kun mindre end 1 procent af verdens ferskvand er flydende. Meget af det er forurenet. Så det er faktisk kun 0,007 procent af verdens vand, som er rent nok til, at mennesker kan drikke det.

  Vi skal passe godt på vores vand.

  Hvad er grundvand

  98 procent af det vand, vi drikker i Danmark er grundvand. Grundvand er vand, som ligger i det, man kalder grundvands-magasiner. Det er porøse lag af sand og grus, der er så gennemtrængelige, at vi kan pumpe grundvand op fra dem. Vi finder grundvand til drikkevand, ved at bore brønde ned i 20 - 100 meters dybde. Hvis vi borer dybere, er grundvandet ofte påvirket af saltvand.

  Grundvand tager lang tid om at blive dannet. Når du tænder for vandhanen og fylder et glas med rent, klart vand, så er det i gennemsnit 30 år gammelt. Det er altså 30 år siden, netop det vand regnede ned på jorden. De 30 år har vandet brugt på at sive ned gennem jorden og ligge som grundvand dybt dernede.

  Se også forløbet "De dyrebare dråber".

  Flere spørgsmål og forklaringer på vands kredsløb

  Hvad betyder vandets kredsløb for verden?
  Vand er vigtigt for alt levende. Uden vand, ville jorden være gold og tør. Vejret, skyerne, regnen, havet, bække, søer, jorden - alt er afhængigt af vandets kredsløb.

  Hvor lang tid tager vandets kredsløb
  Et vandmolekyle kan tage millioner af år om at bevæge sig rundt i vandets store kredsløb. Men det kan også gå hurtigere. Det kommer an på, hvilken vej vandmolekylet bevæger sig. En sveddråbe på din pande kan fordampe op i luften, blive en del af en sky, fortætte og regne ned på jorden igen. Måske kan du se vandet løbe i en bæk efter få uger. Måske løber det ned i jorden - og bliver pumpet op 50 - 60 år senere, så du kan drikke det i et glas. Måske løber det ud i havet - og bliver der i æoner. 

  Hvordan kan jeg opleve vandets kredsløb?
  Hop i vandet. Hop op igen. Tør dig ikke, men mærk, hvordan noget vand løber ned ad dig og drypper ned i jorden - og andet fordamper fra din krop og gør dig kold. Du står midt i vandets kredsløb.

  Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.
  Dreng undersøger en bæk. Foto: Andreas B. Elkjær.