Alger elsker alge-guf…

Langs Djurslands kyster og i Vigene oplever vi en gang imellem at der i løbet af sensommeren opstår en opblomstring af alger som følge af ”godt” vejr.
Tang i Hjelm bugt. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Find et egnet sted at hente ”rent” havvand.
  • Forbered ud fra materialelisten under "grej"

Baggrund til læreren
Danmarks Natur, bd. 3, Havet, Politikkens Forlag
Havets planktonalger, Hansen – Per Juel, Larsen – Jan C. G., Natur og Museum 1989.

Opgaven

Langs Djurslands kyster og i Vigene oplever vi en gang imellem at der i løbet af sensommeren opstår en opblomstring af alger som følge af ”godt” vejr.

En situation der i værste fald kan betyde iltsvind visse steder på havbunden. Denne lille forsøgsopstilling skal afsløre sammenhæng mellem mængden af næringsstoffer og opblomstring af alger.

Sådan gør du

Hvor kan aktiviteten foregå
Ved kysten hentes ”rent” havvand ellers på skolen 
Konstruer evt. et skema/ til jeres observationer. 

Ved kysten
Hentes ”rent” havvand. Kan gøres i forbindelse med andre aktiviteter ved stranden ex. Små alger - stor betydning. 

På skolen
Mængden af alger er afhængig af tilstedeværelsen af mængden af alge-guf (næringsstoffer). Algen er en primitiv plante, som stiller samme krav som vores stueplanter: Lys og gødning. Som gødning kan anvendes blomstergødning i form af piller eller flydende.

Glassene rengøres og fyldes med ”rent” havvand.

Der opstilles en forsøgsrække af glas med forskellig mængde af alge-guf.

Glas 1: ”rent” havvand - glas 2: 1 pille/dråbe - glas 3: 2 piller/dråber - glas 4: 4 piller/dråber - glas 5: 8 piller/dråber - glas 6: 16 piller/dråber.

Glassene mærkes omhyggeligt med hvor meget plantegødning der er i hver og stilles i en lys vindueskarm.

Glassene iagttages over tid. En gang om ugen beskrives og iagttages algevæksten og man ser om man kan læse en avis gennem algesuppen i glassene. Forsøget kan udvides ved at variere mængden af lys.

Noter i skema eller registrer med digitalfoto.
 

Lad evt. eleverne studere algerne fra vandet i mikroskop.
Fra glassene med alger suges et par dråber vand op med en pipette. En vanddråbe lægges på et objektglas og dækkes med et dækglas. Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x.
 

Kig på mængden af alger fra de forskellige glas i mikroskopet.
 

Noter i skema eller registrer med digitalfoto.
 

Diskuter sammenhængen mellem mængden af alge-guf (næringsstoffer) og mængden af alger.
 

Brug øvelsen til at diskutere algernes betydning i en større sammenhæng, såsom økosystem og fødekæde.
 

I de ældre klasser kan algerne relateres til sensommerens algeopblomstringer i vores vige, betydning af springlag, iltsvind  og menneskers udledning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Eleven:

  • erkender algers eksistens og vurdere deres betydning i økosystemet
  • ser sammenhæng mellem næringsstoffer og mængden af alger
  • kan udføre en enkel forsøgsopstilling, vurdere resultatet og relatere det til naturen
  • øger forståelsen for at ”standardisere” metoder for forsøg