Faldskærmslege

Leg i naturen med en stor let faldskærm.
Leg med faldskærme. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

En faldskærm er et stort farvestrålende redskab af let stof, der føles levende når man arbejder med den.  Faldskærmen er et fællesredskab, hvor både børn og voksne kan få glæde af at arbejde sammen.  
 

Formål

  • At træne elevernes hånd – øje koordination
  • At opøve samarbejde og koncentration i gruppen
  • At opøve elevernes 'vi – følelse'
     

Forberedelse

Udse dig på forhånd et område til faldskærmslegen. Det skal være ret stort og uden træer og buske – en lysning i skoven, en park eller en mark.
 

Sådan gør du

Intro til faldskærme
En faldskærm er et stort redskab, der føles levende, når man arbejder med den. Det er vigtigt at børnene får tid til at lære faldskærmen at kende, så de bliver trygge ved den.

En god introduktion til faldskærmen er at lade børnene løbe, danse, hoppe og springe af sted med den. I skal dog være enige om retning og hastighed. Børnene kan undervejs få små opgaver, f.eks. at bytte plads med sidemanden, bytte plads med pigerne overfor, løbe under skærmen eller rundt i skærmen som forskellige dyr. Man kan sagtens synge en dyresang eller en skovsang imens. Så vil der også komme rytme i løbene.

Her er forskellige lege, I kan lege med en faldskærm:

Bølger
Børnene fordeler sig regelmæssigt rundt om skærmen. De hæver og sænker armene så faldskærmen danner forskellige bølgeformationer. Prøv i takt, i utakt, i 'stormvejr', hurtigt eller langsomt.

Dyrene fanges
Børnene holder fast i faldskærmens kant, og du deler dem ind i i to dyrehold ved at tælle 1-2, 1-2. Dyrene kan være harer og frøer, orme og biller, eller ræve og rådyr. Her er et eksempel på harer og frøer:

Børnene står rundt om skærmen. De er skiftevis hare og frø. Læreren giver nu signal til, at harerne skal skifte plads. Mens frøerne løfter faldskærmen op, harehopper harebørnene over til modsatte kant. På et givent signal fra læreren trækker frøerne skærmen ned igen. De harer der ikke har fundet en plads i kanten, er nu taget til fange og sættes i 'bur' et bestemt sted. Derpå er det frøernes tur til at frøhoppe over til modsatte kant, inden faldskærmen fanger dem. Legen kan blive ved til alle dyrene er fanget, eller man gør op, hvor mange der blev fanget i hver omgang.

Paddehat
Faldskærmen ligger fladt på jorden, og børnene fordeles jævnt rundt om kanten. De knæler og har håndfatning med begge hænder. På et givent signal rejser børnene sig samtidig, og går et skridt ind mod midten, mens de strækker armene op i luften. Nu danner faldskærmen en smuk paddehat. Enten kan synet nydes, eller hvert andet barn kan løbe slalom ind og ud mellem de øvrige.

Snehule
Børnene danner en igen en paddehat. Men når alle har strakte arme, føres arme (og faldskærm) bagover, samtidig med at børnene sætter sig ned. Nu sidder børnene inde i en 'iglo', hvor man kan se og lytte til skovens stilhed, fortælle historier mm. Snehulen kan laves hele året – men den er meget smuk i en vinterskov.

Karrusel
En stor bold, f. eks. en gymnastikbold, kastes ind på skærmen. Børnene skal nu hæve og sænke armene, så bolden bevæger sig rundt langs kanten af faldskærmen.

Faldskærmsbold
Børnene holder fast i faldskærmens kant og inddeles i to hold ved at tælle 1-2, 1-2. To bolde med hver sin farve kastes nu op på skærmen, og hvert hold tildeles en farve. Hvert hold skal nu forsøge af få modstanderens bold ud over skærmens kant, og beholde sin egen på dugen. Børnene må ikke røre ved boldene. De skal arbejde ved hjælp af bølgebevægelser, for enten at få bolden ud over kanten eller beholde den på faldskærmen. Man kan spille 'først til fem' – hvilket hold får først modstanderens bold ud over kanten fem gange.

Springbold
Et antal balloner eller små skumbolde kastes ind på dugen. Ved hjælp af fælles bølgebevægelser gælder det om at få de små bolde/balloner til at springe så højt i luften som muligt og gribe dem igen i dugen.

Golf
Igen deles børnene op i to hold, ved at du tæller 1-2 1-2. Hvert hold får nu tildelt en lille farvet bold ('golfkugle'). Ved hjælp af bølgebevægelser skal hvert hold nu forsøge at få deres egen bold i hul (midterhullet i skærmen) og samtidig hindre modstanderne i at få 'hole in one'. Man aftaler hvilket antal 'huller' man spiller til. Legen fordrer stille vejr.
 

Baggrund

Faldskærm ude
Faldskærmen er et redskab til fællesaktivitet. Den kan bruges indendørs, men har afgjort nogle kvaliteter udendørs, da vindens leg i skærmen kan yde en naturlig modstand. Her bliver et af naturens fænomener synligt. Selv små børn kan medvirke til en stor synlig effekt af legen. Skærmen kan antage former som paddehat, hule, man kan få den til at flyve som en sky og meget andet – ved hjælp af enkle bevægelser.

Alle børn kan deltage i faldskærmsaktiviteter – og ingen kan lege med den alene. Redskabet er oplagt til at træne samarbejde i, og der er uanede muligheder for forskellig opgaveløsning. Faldskærmen er et fællesredskab, hvor både børn og voksne kan få glæde af at arbejde sammen.

Ovenfor er kun beskrevet et lille udpluk af lege og aktiviteter, hvori faldskærmen indgår. Når først I kommer i gang, vil børnene selv komme med mange andre ideer. Afprøv dem, og inviter børnene til at udtænke nye lege.

Læsestof
Benny Schytte: 'Leg med idræt'
Danmarks Idræts Forbund: 'Ekstra Idræt'
Tress: Aktivitetsblad om faldskærme

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.