Kyst-kunst - strand-mandala

Ved at arbejde med strandens materialer, kan eleverne opnå en forståelse for hvordan naturen og stranden kan være arena for kreative udfoldelser.
Strand-mandala lavet af udeskolebørn. Foto: Nationalpark Thy.

Opgaven

Ved at skabe med materialer, som eleverne allerede kender fra naturen, åbnes naturen og dens muligheder op, og giver mulighed for at bruge den som en kreativ legeplads.

Eleverne arbejder med symmetri og æstetik, når de samler materialer på stranden, og fremstiller en mandala.

Mandalaen er en symmetrisk figur ofte som cirkel eller kvadrat, mange med blomster-, kors- eller hjulform. Den er et af de ældste religiøse symboler. Man bruger mandalaen mange steder til at hjælpe med at finde fokus.

At skabe en mandala er tidskrævende arbejde, der kræver, at man kan koncentrerer sig om opgaven.

Sådan gør du

Hjemme på skolen
Forbered eleverne på turen ved at tale med dem om kunst af materialer fundet på kysten, fx:

 • Hvad kan man bruge?
 • Hvordan kan man bruge det?
 • Hvad kan man finde hvor? (Grene, hjælme, sand, skaller m.m. Fx: strand kontra klithede, strand kontra skov)
 • Er det spændende at skabe af naturlige materialer? (Måske fordi man skal tænke ud af boksen, da der ikke er lim og gode arbejdsborde, tørvejr, læ m.m., eller fordi det giver et andet udtryk end derhjemme, kanvasset er naturen og ikke et stykke hvidt papir)
 • Vis evt. et eksempel på en strandmandala – eleverne kan evt. google ”beach mandala” eller finde inspiration på youtube. 
   

Ude på lokaliteten
Start med at forklare det praktiske: Hvor lang tid har vi? Hvad skal vi igennem? Hvornår og hvordan slutter vi af? Hvornår er der pauser og hvor skal vi gå på toilet?

Alle materialer på stranden kan indgå i en mandala, gerne mange af samme slags. Det kan være tang, sand, sten, grene, muslinger, blade osv.

Klæd eleverne på: Eleverne opfordres til at være fuldt ud tilstede i nuet og det skabende arbejde. De opfordres til at sige ja til de ideer de får, uden at dømme det de skaber som ”god eller dårlig kunst”.

Forløbet kan med fordel laves i grupper, hvor eleverne samarbejder om at skabe en mandala. Eleverne kan udfordres yderligere, ved at undlade at tale med hinanden, men blot sige ja til at skabe en mandala sammen, koncentrere sig fuldt ud om at være tilstede i det de laver, og det der opstår, uden at dømme hverken det de selv eller det, de andre laver.

Opsamling og afrunding

Når tiden er gået præsenterer eleverne deres mandalaer for resten af klassen. Husk at tage fotos til evt. videre bearbejdning på klassen.

Gode spørgsmål til opsamling:

 • Hvorfor har I valgt de materialer I har?
 • Hvordan har det været at arbejde med? Materialer? Mandalaer?
 • Hvilke tanker har I gjort jer, mens I lavede mandalaen?
 • Hvad kunne du gøre anderledes næste gang?
 • Der kan eventuelt også afsluttes med en leg, for at slutte med et smil og en følelse af fællesskab.

 
Hjemme på skolen
I et håndværk/design forløb, kan der videre fokuseres på geometriske mønstre, spejlinger og farver, enten kunstige eller naturligt forekommende, som på stranden. I kan bruge mandalaerne som stoftryk, til inspiration til brodering og mønstre syet med symaskine.