Floder og huse

Forløbet skal give børnene en forståelse af, hvad der bestemmer vandløb og floders forløb, og hvordan vand har formet vores landskab og kan give oversvømmelser.
Lad vand strømme gennem "byer" i en sandkasse!

Opgaven

Forløb med erosionskassen foregår ved nationalparkens blå klasseværelse ved Slusehuset (St. Kattinge Sø).

I skal lade vand strømme gennem "byer" i en sandkasse, for at se, hvordan vandets forløb former de landskaber, som omgiver os, og hvad det kan betyde for huse tæt på vandet.

Erosionskassen kan bruges hele året, men da I skal lege med vand, er det en god ide med vandtæt tøj. Erosionskassen fungerer ikke i frostvejr.

Sådan gør du

Bruge grejkassens spande til at fylde erosionskassens vandreservoir med vand fra kanalen eller fisketrappen. Lad eventuelt eleverne danne en ”brandmandskæde”, eller lav konkurrerende hold, når I fylder vandreservoiret op.

Børnene skal bygge et "landskab" med huse i sandkassen. Husene findes i grejkassen, men I kan også bruge sten og grene til at lave et større landskab. I kan lade børnene udpege, hvilket hus de gerne vil bo i. Herefter kan I drøfte, hvad børnene tror der vil ske, når vandet flyder gennem sandkassen. Endelig skal I efterprøve forventningerne ved at lukke vand gennem erosionskassen.

Forsøget kan gentages flere gange, med varierende landskaber, og strømhastigheder. Det kan være lærerigt at gentage forsøget med et helt jævnt landskab, for at studere vandets meandrering. Hver gang vandet er løbet igennem, skal eleverne beskrive, om der er generelle træk ved vandets forløb. Drøft også de forandringer i erosionskassens landskab, som I kan observere, og prøve at definere/navngive de forskellige landskabsformer: land, øer, skrænter, flodsenge, søbunde, floddelta, smeltevandsdale, grusbanker, meandrering mv.

Stream table and other hydro kits