Hvordan bevæger sandet sig på en kyst

Bølger og strøm flytter på sandet ved vores kyster. Undersøg hvordan sandet bevæger sig på en kyst.
Sæt pinde i vandet - og undersøg hvordan bølger og strøm flytter sand.

Kort om forløbet

I dette forløb arbejder vi med kystliniens dynamik.
 
Danmark har 7200 km kystlinje, som er under stadig forandring. Bølger og kyststrømme flytter på sandet - og møblerer om på kysternes udseende. Undersøg hvordan sandet flytter sig langs med kysten - med appelsiner.
 

Formål 

 • At eleverne får en forståelse for, at det er bølgerne som får stranden til at ændre sig og at bølgerne og dermed deres påvirkning er forskellig.
 • At eleverne selv måler, hvordan sandet bevæger sig og hvor forskelligt det sker.
 

Forberedelse

Det er godt at starte ved en kyst, hvor der er kraftig pålandsvind (gerne over 5 m/s), for så er det nemmere at se der sker noget.
 
Det er også godt at have forberedt måleredskaberne, dvs træpindene og appelsiner hjemmefra, for det kan være koldt, vådt og blæsende.
 

Sådan gør du

Tag ud til en sandkyst på en dag med pålandsvind. Eleverne skal arbejde i grupper af 3 - 4 personer. Tal med klassen om, at kysten forandrer sig - og at bølger og strømme langs kysten gnaver sand af det ene sted - og flytter det til et andet sted. Sæt grupperne ind i forsøg 1.
 
Forsøg 1:
 • Mål forskellen på, hvor meget af stranden der er dækket af bølger på tværs af kysten (bølgeop- og nedløbet).
 • Placer pinde vinkelret på kysten med 50 cm mellemrum.
 • I skal starte med at sætte en pind i kystlinjen, som er lige midt imellem bølgernes op og nedløb fra stranden.
 • Dernæst sættes pinde med 50 centimeters mellemrum op til den tørre del af stranden og så langt ud bølgerne trækker sig tilbage. Hver gruppe elever placerer 1 række pinde.
 • For hvert minut (hvis der er store bølger, ellers hvert 5 minut) aflæser I strandens højde på pindene og tallene føres ind i et skema.
 
Række
Pind 1
Pind 2
Pind 3
Tid i minutter
Aflæsning
Forskel fra start
Aflæsning
Forskel fra start
Aflæsning
Forskel fra start
0
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
 
Når en passende tid er gået (ca. 1/2 time ved store bølger, ellers 1 time) samles pindene ind. Der udregnes forskellen på strandhøjden siden forsøgets start. Er der forskel i hver række? Er der forskel rækkerne imellem. Diskuter hvorfor, hér der store eller små bølger? Løber de forskelligt op på stranden?
 
 

Forsøg 2 

Tag ud til en sandkyst en dag der er pålandsvind.
Placer dine elever med en mand for hver 5 m langs med kystlinjen.
Lad den midterste elev lægge 10 appelsiner ud i kystlinjen (definition:.
Nu skal hver elev med et ur undersøge, hvor lang tid der går, før en appelsin passer ud for det sted eleven står. Tiderne noteres i et skema.
Beregn hvor langt hver appelsin bevæger sig pr tidsenhed. Her kan man bruge fortegn ved at sige at afstanden til eleverne på den ene side af midten er positive, og den er tilsvarende negative på den anden side.
 
Tid
Distance Appelsin 1
Distance Appelsin 2
Distance Appelsin 3 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0
00:00:05
-5
00:00:02
5
00:00:04
5 00:00:07 -10 00:00:10 10 00:00:09 10
00:00:12
-5
00:00:12
5
00:00:12
15 00:00:27 0 00:00:44 5 00:00:36 20
00:00:52
5
00:00:52
10
00:00:52
25 00:01:12 10 00:01:23 20 00:01:18 20
00:01:37
15
00:01:57
25
00:01:47
25 00:02:07 10 00:02:23 30 00:02:15 30
00:02:15
15
00:02:39
30
00:02:27
35
 
Bearbejdning af forsøg 2
 
Tegn en graf, som for hver appelsin viser, hvor langt den bevæger sig pr tid. Tiden kan være ud af x-aksen og den samlede distance appelsinen er kommet op ad y-aksen. Det kan se sådan ud:
 
Eller
 
Appelsinernes rejse
Snak om variationerne i de  forskellige appelsiners rejse.
 • Hvad er det, der flytter appelsinerne?
 • Kommer appelsinerne ind på stranden igen eller bliver de ude i vandet?
 • Bevæger sandet sig ligeså hurtigt som appelsinerne?
   

Baggrund

I forsøget her bruger I appelsiner, fordi de er billige, nedbrydelige, nemme at se og fordi de viser kyststrømmene i vadet ved at flyde i overfladen.
 
Appelsinerne viser, hvordan kystens sandkorn bevæger sig langs kysten - flyttet af bølger og kyststrømme. Sandet vil bevæge sig lidt anderledes end appelsinerne, fordi det synker og der er friktion mode bunden, så sandet flytter sig med noget mindre hastighed. Men appelsinerne er en god indikator for, hvordan et sandskorn bevæger sig.
 

Forslag til videre arbejde

Prøv at tage ud til den samme kyst flere gange under forskellige vindforhold og mål variation. Tag eventuelt til andre kyster.
 
Se også flere kystforløb nedenfor.

Vi har endnu ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.