Tangbilleder

Lav flotte billeder af tangplanter og pynt jeres klasseværelse eller børnehave med dem.
Violet ledetang fra Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Snak om hvad tang er og kig på de forskellige tangarter hjemmefra– se Artshåndbogen.
  • Forbered ud fra materialelisten under "grej". 
  • Læs afsnittet "baggrundsviden" nederst på siden.

Opgaven

Indsaml forskellige slags tang  på stranden og i det lave vand. Tangen skal være frisk og stadig fugtigt. Lav billederne på stranden eller bring de indsamlede prøver med hjem i klasseværelset eller til børnehaven.

Tangen arrangeres dekorativt på akvarelpapir, presses og tørres.

Sådan gør du

Fyld lidt vand i en fotobakke og læg et stykke akvarelpapir ned i bunden af bakken.

Læg den indsamlede tang ned i fotobakken.

Arranger tangen så man kan se de enkelte dele af den. Klip dem eventuelt til så de ligger pænt. 

Hæld forsigtigt vandet fra medens du holder tangen fast på papiret.

Læg papiret på en avis, dæk algerne med enten gase eller andet tyndt stof. Det sørger for at tangen ikke klistrer i den avis, du lægger ovenpå tangen
Læg en avis ovenpå
Billedet sættes i pres mellem et par tunge bøger eller i en blomsterpresse. 
Skift gerne de våde aviser hver dag

Hvis I er på strand kan billedet evt tørres i solen. Tangen klistrer fast af sig selv.

Når papiret er tørt skrives tangens navn og eventuelle særlige kendetegn på, og billederne hænges op i klasseværelset eller i børnehaven.  

Baggrundsviden

Tang er fællesbetegnelse for alger og enkelte blomsterplanter der gror under vandet. Alger er langt de fleste – der er mindst 35.000 arter hvoraf ca. halvdelen lever i havet. Algerne inddeles i 3 store hovedgrupper: Rødalger, Brunalger og Grønalger. Af blomsterplanter er der kun Ålegræs i danske farvande.

Alle alger producere ilt gennem fotosyntese, ligesom planterne på landjorden. Der er dog enorme mængder af dem, sammenlignet med planterne på landjorden og det skønnes at helt op til 90% af atmosfærens ilt kommer fra algerne. Algerne er derved en meget vigtig brik i jordens store økosystem.

Tang indeholder generelt en lang række vigtige vitaminer, mineraler og essentielle aminosyrer, men næsten ingen kalorier – en kombination der gør tang til en meget sund spise. Historisk set har tang da også været på menuen i stort set hele verden, og der er stadig mange lande, hvor tang er en helt almindelig ingrediens i den daglige madlavning.

I Danmark er interessen for at spise tang stærkt voksende, og der arbejdes flere steder på at udvikle systemer til dyrkning af tang. Tang er også en væsentlig ingrediens i Nyt Nordisk Køkken.

  • Eleverne kan indsamle forskellige tangarter og arrangere dem dekorativt.
  • Eleverne kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
  • Eleverne har viden om dyr, planter og svampe.