Jord er ikke bare jord

Klassen går på jagt efter forskellige typer af jord omkring skolen og undersøger jordens forskellige bestanddele. Hvorfor vokser alle planter mon ikke i den samme jord?
Traktorspor i jord. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Formål

At eleverne:

  • Får fingrene i jorden og får lejlighed til at undersøge den
  • Lærer, at jord ikke bare er jord
  • Er med til at tænke over, hvorfor alle planter mon ikke vokser i den samme jord?

Forberedelse

Gå en tur rundt om skolen og find steder med jord af forskellige typer. Find gerne både sandet jord, stenet jord og muld.

Find skovle, spande eller poser til jordprøverne - og aviser til efterbehandlingen. Find også tragte, filtre og glas, hvis I skal undersøge jordprøvernes vandgennemstrømning.

Læs om jord, muld og mor via link i Baggrund nedenfor.

Sådan gør du

Intro
Tag en potteplante med, når du skal introducere forløbet. Vis eleverne jorden i potten, lad dem mærke den og tal om, hvad jord mon egentlig er lavet af.

Grupper
Fordel nu eleverne i grupper af fire og giv hver gruppe en skovl eller planteske og 3-5 poser eller bøtter til jordprøver. Eleverne skal skrive nummer på poser og bøtter med sprittusch - og skrive, hvor hver prøve er hentet i deres hæfte.

Hent jordprøver
Nu henter klassen jordprøver fra forskellige steder på skolens område. Hver prøve skal i en nummereret pose eller bøtte.

Bearbejdning

Undersøg jordprøver
Tilbage i klassen undersøger eleverne deres jordprøver ud fra "Kopiark 1 - Jord er ikke bare jord". Hvad er der i prøverne? I en prøve er der måske meget sand. I en anden er jorden helt fed og muldagtig. Eleverne mærker på og snuser til jorden. De registrerer deres iagttagelser i kopiarket.

Jord er ikke bare jord
I klassen taler I om, hvorfor alle planter mon ikke har brug for den samme slags jord. 

Vand gennem jord

  • Hvis I har ekstra tid, så tag fx tre forskellige jordprøver og læg i hvert sit filter i en tragt og sæt tragten over et glas, fx et syltetøjsglas.
  • Hæld lige meget vand oven i prøverne og se, hvordan vandet løber gennem prøverne.
  • Hvorfor mon der er så stor forskel på, hvor hurtigt og hvor meget vand, der kan løbe igennem jordprøverne? Tegn og registrer jeres iagttagelser på et stykke papir.

Baggrund

Du kan læse omforskellige jordbundstyper i Naturen i Danmark og i Skoven i Skolens Leksikon
Find flere materiale om landbrug på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Natur/teknologi

Kompetencemål:

  • Undersøgelse (efter 2. klasse): Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr. Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder.
  • Perspektivering (efter 2. klasse): Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område. Eleven har viden om natur og teknologi i det nære.
  • Formidling: Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer. Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater.