Interview en landmand

Tag på gårdbesøg - og interview en landmand. Eleverne får ny viden om landbrug og landbrugserhverv - og undersøger, hvordan man bliver landmand.
Interview en landmand. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Formål

At eleverne:

 • Forbereder og gennemfører et interview med en landmand
 • Lærer om landbrug
 • Lærer om landmandserhvervet
 • Besøger et landbrug

Forberedelse

Book et landbrugsbesøg på https://skole.lf.dk. Når du booker besøget, så fortæl at klassen skal arbejde med erhvervet som landmand, og at eleverne derfor gerne vil interviewe en landmand.

Sørg for at forventningsafstemme: Er der tid til, at flere grupper kan interviewe landmanden, eller skal klassen sammensætte et fælles interview, så landmanden kun bliver interviewet én gang?

Sådan gør du

Klassen arbejder indledningsvist en fælles brainstorm omkring landbrug og erhvervet som landmand. Brug evt. aktivitetsarket ”Kopiark 1 - En moderne landmand”. Herefter forbereder eleverne gruppevist et kort interview af en landmand, som kan foretages på et efterfølgende gårdbesøg. Brug ”Kopiark 2 – Interview med en landmand”.

OBS: Når du som lærer booker et gårdbesøg, så sørg for at forventningsafstemme, hvor god tid, der er til et interview. Hvis der ikke er så god tid, så kan klassen i stedet arbejde i to trin:

 1. Gruppevis planlægning af interview
 2. Klassens fælles interview.

I klassens fælles interview tages der udvalgte spørgsmål med fra alle grupperne, og ansvaret for at stille de enkelte spørgsmål og at notere svarene fordeles blandt eleverne.

Herefter tager klassen på et gårdbesøg, som er booket i forvejen. Mange besøgslandbrug har tilrettelagt et spændende program for besøgende klasser, så i lærernes indledende dialog med landbruget bør I aftale rammerne for klassens interview.

Undervejs i landbrugsbesøget gennemføres interview eller interviews som aftalt med landmanden.

Bearbejdning

Når I kommer retur til skolen, kan eleverne bruge deres nye viden fra interviewet til at arbejde med "Kopiark 3 – Vejen til at blive landmand”.
 

Natur/teknologi

Kompetencemål:

 • Modellering (efter 6. klasse): Eleven kan designe enkle modeller
 • Kommunikation (efter 6. klasse): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi.

Færdigheds- og vidensmål:

 • Modellering – Teknologi og ressourcer (efter 6. klasse): Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion. // Eleven har viden om forsyningsproduktion.

Kommunikation – Ordkendskab (efter 6. klasse):

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber. Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Uddannelse og job

Kompetencemål efter 6. klasse:

 • Personlige valg: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job.
 • Fra uddannelse til job: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelse og job
 • Arbejdsliv: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritid
 • Færdigheds- og vidensmål efter 6. klasse:

Personlige valg – Mine muligheder:

 • Eleven kan beskrive forskellige menneskers karriereforløb Eleven har viden om variation af karriereforløb
 • Uddannelse og job – uddannelse- og jobkendskab: Eleven kan beskrive uddannelser og job inden for branche- områder Eleven har viden om uddannelser, job og brancher
 • Arbejdsliv – arbejdsliv: Eleven kan diskutere sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv Eleven har viden om arbejdsliv og deres betydning for mennesker