Klima, opfindelser og innovation

Brug klimaforandringerne som drivkraft for læring, ideudvikling, opfindelse og innovation. Brug Storm P. opfindelser som inspiration.
Få lys i lampen.

Kort om forløbet

Arbejd med klima og brug klimaforandringerne som drivkraft for ideudvikling, opfindelse og innovation. Brug Storm P. opfindelser som inspiration.
 
Handling, forvandling og læring
Klimaforandringerne er bekymrende for os allesammen - og vel især for vores børn, som kommer til at leve med dem for alvor. Kan vi vende den bekymring til handling, og bruge den som drivkraft for nysgerrighed og ønske om at lære mere?
 
Vi befinder os i en spændende tid, hvor vi, presset af omstændighederne, allerede nu er i fuld gang med at fostre nye ideer og udvikle nye teknikker og metoder til en mere bæredygtig livsstil. Forløbet skal invitere børnene ind i denne udvikling, og forberede dem på, at de hver især kan bidrage til den, ved at interessere sig for naturfag - ja for alle fag - og blive så dygtige, at de kan være med til at vise vejen videre frem.  
 
Det er bare at komme igang.
 
Ideudvikling
Dette er en skitse til et forløb om ideudvikling og innovation. Læreren må selv fylde mere konkret indhold i, så det passer til klassen og lærerens forudsætninger.
 
At plante et træ er det første skridt til handling i forhold til klimaforandringerne. At udforske og opfinde nye løsninger er det næste.
 
Storm P.s citronpresser
Storm P.´s vigtige opfindelse: Citronpresseren.
Tegning: Robert Storm Petersen. (c) Gengivet med venlig tilladelse af Storm P.-Museet.
 

Formål

 • at eleverne bruger klimaforandringer som drivkraft til handling og innovation
 • at eleverne lærer at få, udvikle og afprøve ideer,
 • at eleverne undersøger energi og hvordan det produceres,
 • at eleverne arbejder undersøgende med at bygge og konstruere,
 • at eleverne arbejder med klimaløsninger på mange planer.
   

Forberedelse

Kortlæg problemet
Hvis I arbejder med klima og klimaforandringer, så kortlæg problematikken sammen med klassen på tavlen.
 • Hvad er det der skaber forandringer i vores klima? 
 • Hvad er drivhuseffekt og hvad skaber den?
 • Hvordan har mennesker indflydelse på drivhusgasserne. 
 • Hvad kan vi gøre for at komme problemet i møde?
 • Hvad er bæredygtighed?
Du kan finde korte svar på enn del af spørgsmålene i artiklen "10 spørgsmål og 10 svar om skov, træ og klima" i Leksikon.
 
Her er det, I kan træde ind med jeres ideer og opfindelser. Og her er det, I skal bruge ideudvikling. I forløbet får I nogle enkle redskaber til at udvikle ideer, som hele klassen kan bruge sammen.
 
Undersøg energi og vedvarende energikilder
For at få en fornemmelse af nogle af de opfindelser som er gjort – og som stadig forbedres, kan I bygge og undersøge nogle enkle modeller, som er beskrevet i aktiviteterne her:
 
• Byg et biogasanlæg
• Brug bioenergi
 
Storm P´s opfindelser
I kan finde masser af inspiration og humor i Storm P´s fantastiske opfindelser. De er samlet i bogen "Storm P. opfindelser" af Robert Storm Petersen fra Borgen, som findes på biblioteket. Du kan finde enkelte af opfindelserne her i forløbet og bruge dem i undervisningen. Læs lidt mere om Storm P. i Baggrund.
 
Storm P. og vindkraften
Her er Storm P.´s bud på udnyttelse af vindkraften.
Tegning: Robert Storm Petersen. (c) Gengivet med venlig tilladelse af Storm P. Museet
.

Sådan gør du

Ideer forandrer verden
Ideer skaber udvikling. Tal med børnene om hvordan helt enkle ideer kan forandre og forbedre mange menneskers liv. Et eksempel er solovnen, en ovn bygget af papkasser og opvarmet af solens stråler, som i 2009 fik en fin klimapris, fordi den kan give de 3 milliarder mennesker, som ikke har adgang til elektricitet, mulighed for at bage og koge uden at skulle bruge træ. Ovnen bygger på en enkel ide - og kan reproduceres af børn og voksne overalt i verden.
 
Ideudvikling
Der er mange måder at få ideer på – nogle kommer dumpende når man cykler, andre dukker op om aftenen lige før man skal sove – og atter andre må man arbejde hårdt for at få frem.
 
Fælles for de fleste ideer er, at de skal være gode, og at de skal udvikles, hvis de skal blive til noget. Her får I nogle enkle redskaber til at få og udvikle ideer, som eleverne vil kunne bruge i mange sammenhænge. Her bruger vi dem på klimaforandringerne
 
Ideudvikling
Ideudvikling på diagram.
 
Ideudvikling foregår i flere faser.
 
Fase 1: Tema
Hvilket tema arbejder vi med og udvikler ideer til? Her vil vi finde – og opfinde – helt konkrete løsninger på klimaproblemet.
 
Fase 2: Brainstorm
Eleverne kommer med alle de gode ideer og støtanker som falder dem ind. Hvad kunne vi gøre for at udlede mindre CO2? Lave cykellæselamper, solkomfurer, gyngeenergi, opskrifter på regnormebøf – i stedet for oksebøf, plante træer i ørkenen, isolere huse med muslingeskaller.
 
Mindmap klimaideer
Eksempel på mindmap over klimaideer.
 
Læreren skriver ideerne op på tavlen i et mind map, så man kan se, hvilke ideer der hænger sammen. Man må gerne lade sig inspirere af andres ideer, og digte videre på det, de har fundet på. Der er kun en regel: Man må ikke sige nej. Alt kan lade sig gøre i en brainstorm.
 
Når der ikke er flere ideer, diskuterer I dem, I har fået op på tavlen.
 
Fase 3: Udvælgelse
Eleverne deler sig op i grupper, som vælger hver en ide, som de vil arbejde videre med.
 
Fase 4: Research
Eleverne undersøger mere om den ide som de vil udvikle. De kan kigge på nettet, på biblioteket – og de kan ringe og tale med folk – eller opsøge dem. De laver mind map over, hvordan de vil udvikle ideen – og vælger igen de dele ud de vil gå videre med.
 
Fase 5: Byg, afprøv, ret til
Alliér dig med en lærer eller en anden voksen, som er god til at opfinde og som kan hjælpe med det. Eleverne tegner og bygger modeller af deres opfindelser. Det kan både være på sprog/tegnings niveauet - eller de kan lave tingene i virkeligheden. Lav f.eks. et værksted, hvor I skiller ting ad, undersøger dem – og samler dem på nye måder. Til det kan I bruge ting I har fundet på en genbrugsplads, træ, værktøj, pap, papmache, farver mm.
 
Fase 6: Vis ideen til andre
Eleverne laver en udstilling, hvor de viser deres nye ideer frem. De får respons på deres opfindelse fra andre.
 
Bearbejdning
 
Udstilling for andre klasser
Inviter de yngre elever og forklar dem hvordan I har gjort.
 
Brev fra fremtiden
Slut evt. forløbet af, med at eleverne hver især skriver et brev til klassen fra deres tipoldebarn, som lever i år 2109. I brevet skal de fortælle, hvordan verden ser ud. Klarede vi klimakrisen? Hvis ja, hvordan? Og hvordan lever mennesker og får energi og mad i 2109? Eller klarede vi den ikke? Og hvordan er det så at leve på jorden? Og har tipoldebarnet en besked til os?
 
Storm P.´s vandopsamling
Storm P.´s vandopsamling og genbrug.
Tegning: Robert Storm Petersen. (c) Gengivet med venlig tilladelse af Storm P. Museet
.

Baggrund

Vi får brug for folk som kan tænke nyt – og som kan omsætte ideerne til praksis. Det kræver mange forskellige egenskaber – viden, fantasi, kreativitet, håndværksmæssig snilde, godt sprog. Med forløbet her kommer flere af disse egenskaber i spil.
 
Klimaløsninger
Der er rigtig mange forskellige løsninger i spil - og det er svært at skabe et overblik her. Gå selv ud på internettet og læs om vindkraft, solenergi, el-biler, varmepumper, isolering, energieffektivitet, kollektiv transport mmm. Brug bl.a. www.videnskab.dkwww.unep.org/billiontreecampaign og mange andre hjemmesider.
 
Lidt om Storm P. og hans opfindelser
Robert Storm Petersen (1842 - 1849) var en dansk tegner, maler og forfatter. Han tegnede især satiriske tegninger til aviser og blade. I 1910 tegnede Storm P. sine første opfindelser til bladet Klods Hans. Storm P.´s opfindelser er tegninger af tekniske indretninger, der kan gøre tilværelsen lettere eller mere besværlig - men helt sikkert sjovere. Tit løser maskinerne problemer, man ikke troede man havde på en meget avanceret måde som involverer megen mekanik, snoretræk og ofte store dyr. 
 
 Storm P - Cykel for ængstelige personer
Cykel for ængstelige personer. Personen anbringes på det underste sæde, og ved at køre ham rundt i byen kan man efterhånden vænne ham til færdslen, således at han måske til sidst selv køber sig en cykel. Tegning: Robert Storm Petersen. Gengivet med venlig tilladelse af Storm P.-Museet.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.