Naturligt stjerneløb

Gennem legende aktiviteter lærer eleverne om de danske dyr. Fra bænkebideren der gemmer sig, til myren der kribler og krabler og helt op til den hurtige hare.
Udeskolebørn leger naturligt stjerneløb i dejlige omgivelser.

Forberedelse

Se arbejdsark ”Grej og materialer_a264” under "filer" med liste over forberedelse.

Opgaven

Naturen er et fantastisk springbræt for børn, til at styrke deres udvikling både fagligt, menneskeligt og kropsligt. Det er et sted, hvor man ikke blot kan opleve planter og dyr, men også et sted der danner en god ramme for det fortsatte arbejde med sociale relationer, udvikling af selvtillid, sprog, motorik og æstetik.

Om vinteren handler det om at holde eleverne i gang, så de ikke fryser, og her er det godt med sjove faglige lege og aktiviteter til at få varmen af, samtidig får eleverne kendskab til de danske dyr og insekter.

Forløbet er bygget op som et stjerneløb. Man skal regne med 4 – 6 poster mere end antal grupper, for at undgå kødannelse. Det vil sige at hvis der er 5 grupper skal der være omkring 10 poster.

Vedlagt finder du beskrivelser af i alt ti poster, der hver omhandler de danske dyr eller insekter. Ved hver post er der noteret, hvad den styrker, eller hvilket fag den naturligt hører under.

Se en reportage fra et stjerneløb i Nationalpark Thy nederst på siden. 

Sådan gør du

Hjemme på skolen
Forbered eleverne på turen ved at tale med dem om:

 • Hvilke smådyr kender I? (bænkebider, regnorm, bille m.m.)
  Hvordan kan man kende dem fra hinanden? (antal ben, vinger m.m., brug Bentællernøglen fra skoven-i-skolen 
 • Hvordan kan man finde forskellige smådyr? (bor de i jorden, under sten, i gamle træer…?)
  Hvilke kan de forvente at se nu? (bænkebider, regnorm måske edderkop om vinteren)
 • Hvordan holder de varmen om vinteren? (graver sig ned, gemmer sig hvor der er lunt)
 • Hvad spiser de? (planter og rovdyrene og ådselæderne spiser andre dyr og insekter)
 • Bruger de forskellige sanser når de skal finde mad? (lugter, føler, ser, lytter)

Øvrige spørgsmål, som kan bruges før, under og efter:

 • Hvordan man håndterer levende dyr på en ordentlig måde, fx ikke kaste, træde eller mase dem.
 • Hvad spiser et rovdyr og en planteæder?
 • Hvorfor har nogen smådyr ben og andre ikke?
 • Hvilke dyr er hurtige og langsomme og hvorfor mon de er det?
 • Hvordan fanger man et lillebitte krible krable dyr? Og hvordan fanger man et stort?
 • Hvorfor er krible krable dyrene vigtige i naturen?

Forberedelse, valg af område og placering af poster

Løbet fungerer godt i skoven, men kan i princippet fungere hvor som helst.

Før løbet sættes i gang, skal posterne placeres i området og løbet skal forberedes. Se arbejdsark ”Grej og materialer_a264”. 

Beskrivelser af opgaverne på de 10 poster kan ses i ”Beskrivelser af poster_a263”.

 

Ude i naturen
Opstart: Eleverne samles og stjerneløbets regler forklares:

 • Ved stjerneløbets midte er billeder af posterne placeret.
 • Når en gruppe tager et billede, kan andre ikke gå til posten, som hører til fotoet. Først når billedet er afleveret igen, er den klar til en ny gruppe.
 • Når posten er besøgt og opgaven løst, går gruppen tilbage og afleverer fotoet og tager et nyt og går til den nye post.

Det er ikke sikkert at alle grupper når alle poster. Man gennemfører i det tempo, der passer dem.

Beskrivelse af hver enkelt post finder du i arbejdsarket ”Beskrivelse af poster_a263”.

Løbet sættes i gang, når eleverne er opdelt i grupper med 8 – 12 elever og en voksen i hver.

Afslutning: Når tiden er gået, samles alle igen og runder dagen af sammen.

Eleverne samles og en voksen laver opsamling på dagen ved fx at spørge eleverne om:

 • Hvad var de tre dufte?
 • Hvorfor danser bien?
 • Hvilke ting fandt I til skattejagt og vendespillet?
 • Hvor kan bænkebideren bedst lide at bo?
 • Kunne I hoppe ligeså højt som dyrene? Hvor højt var det de kunne hoppe?
 • Kunne I springe ligeså langt som dyrene? Hvor langt var det de kunne springe?
 • Kunne I løbe ligeså hurtigt som dyrene? Hvor hurtigt var det de kunne løbe?
 • Hvordan var det at være snegl?
 • Hvilke dyr legede I da I gik efter hinanden og da i fulgte snoren rundt? Hvordan var det?

Find eventuelt selv på flere gode opsamlende spørgsmål.