Tegn og dokumentér arter ved Lodbjerg Fyr

Eleverne undersøger området omkring Lodbjerg Fyrs planter, og dokumenterer udvalgte arter ved at lave detalje- og helhedstegninger.
Arter ved Lodbjerg. Tegning: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Læs faktaarket ”Naturtyper ved Lodbjerg Fyr”.
Print arbejdsarket ”Tegning-Lodbjerg Fyr” til eleverne.

Opgaven

Opgaven tager udgangspunkt i fortællingen om de fyrfaldne fugle ved Lodbjerg Fyr, som personalet dokumenterede. De vil få en forståelse for, hvordan man kan dokumentere arterne på forskellige måder. Kig i udstillingen og på malerierne i buegangene for at få inspiration.

Derefter skal de ud i området, hvor eleverne skal udvælge en plante, som de vil fokusere på. De dokumenterer arten ved først at lave en detaljetegning, og dernæst en helhedstegning af den naturtype, hvor de fandt arten. Til sidst skal de præsentere deres tegning/maleri for klassen, og fortælle om arten. Fx hvad der kendetegner den, og hvor den kan findes.

Sådan gør du

Hjemme på skolen
Forbered eleverne hjemmefra på det, de skal lave i nationalparken.

Eleverne skal læse arbejdsarket ”Naturtyper ved Lodbjerg Fyr”, for at få en forståelse for naturtypernes forskellige karakteristika. Kan også gennemgås i plenum.

Tal med eleverne om, hvad et detaljebillede og et helhedsbillede er, og hvilke teknikker / værktøjer de kan bruge til at lave tegningerne.

Ude i nationalparken
Ved Lodbjerg Fyr kan I bruge Hønsehuset som base. Det er madpakkehuset, med borde, bænke og en brændeovn, der kan tændes op i, hvis det er koldt.

Gå en tur igennem udstillingen omkring fyrfaldne fugle. Kig også i buegangene, hvor der findes to store akvarelbilleder, hvor der både er detalje- og helhedsbilleder.

Derefter sendes eleverne ud i området for at tegne. Brug arbejdsark ”Tegning-Lodbjerg”. Når de er færdige, viser de billederne frem for klassen, evt. i Hønsehuset. I kan også færdiggøre billederne og præsentere dem hjemme på skolen.