På jagt i sø og å

Eleverne skal fange dyr i sø og å, hvorefter de skal undersøge hvilke dyr de har faget ved hjælp af bestemmelsesduge.
Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen ved å. Foto: Skoven i Skolen.

Forberedelse

  • Print og laminer bankoplader - gerne i A3
  • Medbring litteratur til bestemmelse af arter
  • Net
  • Fotobakker eller lign. 
  • Forslag til bestemmelsesdug

Opgaven

Eleverne skal på egen hånd udforske et område af en sø eller et vandløb, samt fange de dyr, der måtte være der. Ved at bruge en bankoplade med navne, konkurrerer eleverne om at finde og bestemme og kende 12 almindelige vanddyr.

At udforske et vandløb eller en sø er i sig selv en spændende opgave for mange elever. Læringsmæssigt vil denne opgave kunne introducere eleverne til artsbestemme ved hjælp fra bestemmelsesduge. 

Sådan gør du

Eleverne får udleveret bankoplade, net, fotobakker og akvarier, hvorefter de skal i gang med at fange så mange forskellige dyr som muligt. Bestemmelsesdugene placeres et stykke væk fra eleverne, så de er nødt til at tage de indfangede dyr med hen til dugen. 

Eleverne skal nu finde alle dyrene på bankopladen. Hvert dyr skal godkendes af læreren for at gælde. Om det skal være en konkurrence må være op til den enkelte lærer.

  • Eleven kan indsamle små dyr i sø og å ved brug af egnede redskaber.
  • Eleven kan bestemme indsamlede dyr ved brug af bestemmelsesduge.
  • Eleven kan sortere og kategorisere indsamlede dyr.