Spil med arter i Nationalpark Thy

Gennem spil bliver eleverne klogere på arter som kan findes i Nationalpark Thy i forskellige økosystemer.
Spil og lær vigtige arter i Nationalpark Thy. Billede: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Udskriv og laminér spillekort.

Opgaven

Spillene giver eleverne en forståelse af, at det findes mange forskellige arter og biodiversiteten i økosystemerne. Der er anvisning af tre forskellige spil, som spillekortene kan være en øjenåbner for eleverne inden de tager i Nationalpark Thy. 
Spillekortene indeholder arter fra følgende økosystemer: kalkskrænter, klit, klithede, løvskov, nåleskov, strandeng, ferskvand og skolegården. 

Sådan gør du

Spillekortene kan både bruges ude på lokaliteten eller i klasserummet.

Spillekortene kan fx bruges til:
Mix og match
I denne struktur skal eleverne/klassen gå rundt mellem hinanden og bytte kort med kammeraterne, og når der siges ”match” skal de finde det kort, der matcher med ens kort. Der kan i stedet for ”match” siges ”Bioblitz”.

Bioblitz-spil
Bioblitz-spil er en anden udgave af spillet fisk. Det er et kortspil, der handler om at få så mange stik som muligt. Det spilles af 2-4 spillere, der hver får 7 kort. Der skal samles 2 kort for at få et stik.

Bioblitz-Vendespil
Spil spillet som vendespil enten ved et bord eller ude i naturen. Brikkerne kan skjules under plastictoppe/ kegler og kan sagtens spredes over et større område, ude eller inde, så eleverne kommer mere i bevægelse. Eleverne kan også være inddelt i hold, og hvor mange stik kan holdet finde på fx 5 min.

Når eleverne har brugt alle spillekort, kan de prøve et nyt spil med et andet økosystem.

Spillekortene kan skabe større forståelse og dialog om mange af de arter, der eksisterer i Nationalpark Thy.

Nationalpark Thy er præget af sandflugten. Det giver helt særlige levevilkår, og er bestemmende for hvilke dyr og planter, der er i området.

Gennem en legene tilgang får eleverne en grundlæggende viden om mangfoldigheden af arter i forskellige økosystemer i Nationalpark Thy.

Kan suppleres med opgaver
Følgende forløb foregår ude i Nationalpark Thy og handler om at undersøge forskellige arter og biodiversiteten i økosystemerne:

Spillekortene kan medbringes til lokaliteten og understøtte elevernes læring om biodiversitet og mangfoldigheden i økosystemer i de forskellige forløb. 

Eleverne kan:

  • artsbestemme
  • beskrive et naturområde

Eleverne har viden om: 

  • karakteristiske naturområder og levesteder.
  • naturfaglige fagord og begreber, som fx insekter, insektordener, biodiversitet og økosystemer.

Kommunikation - kan bruge den tilegnede viden til at 

  • perspektivere natur til omverdenen og aktuelle hændelser.
  • argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur.