På Sporet af Nationalparken - INSEKTJAGT

Hvor mange ben: 4 - 6 - 8 - 1000? Bliv meget klogere på insekter.
Insekter findes i mange forskellige former og farver. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Se arbejdsark.

Opgaven

De fleste tænker på alle smådyr og insekter som krible-krabledyr. Men der er faktisk forskel på insekterne. De kan ind-deles i grupper. Med denne aktivitet kan I lære mere om insekter, og hvilke grupper der findes.

Sådan gør du

  • Saml de ting, som I skal medbringe og vælg en rute.
  • Find et sted med højt græs - det må meget gerne være i solen.
  • Stryg med nettet over græsset i hurtige bevægelser et par gange.
  • Se, hvad I har fanget .
  • Flyt dyrene over i fangstglassene.
  • Brug evt. en lukket petriskål, når I kigger på dyrene.
  • Tag dyrene med tilbage til klasseværelset.
  • Brug en stereolup til at undersøge fangsten (i en lukket petriskål)

Se nærmere på arbejds- og faktaarkene

Supplerende opgave
Der er mange flere "På sporet"-opgaver, som I kan arbejde videre med. Nederst på siden kan du se fire forslag.