Ryst dansk ud af ærmet

Hurtige små opgaver til dansk i udeskolen, som kan bruges mange steder.
Pige fra Naturklassen på Rødkilde skole. Foto: Lasse Bak Sørensen.

Kort om forløbet

I udeskole arbejder vi tit med stedbaseret læring - altså med, at stedet både er undervisningens ramme og indhold.
 
Af og til er det dog godt at kunne ryste udeskoleundervisning ud af ærmet, uanset hvor man står. Her er en række små dansk- og matematikfaglige opgaver, som passer til de fleste steder - og som samtidig kan rettes mod et særligt sted..
 

Sådan gør du

Tag de ideer, du kan bruge - og omform dem, så de passer til din klasse - og gerne også det sted I er.
 

Dansk: Ordklasser (alle)

 1. Hver elev finder en ting i området og gemmer den, så ingen ser den. Med ryggen til hinanden to og to, skal eleverne gætte hvad hinanden har. Den der svarer, må kun svare ja og nej til den anden gætter tingen.
 2. Del klassen i grupper på 3-4. Hver elev finder omkring 3 ting i naturen. Læg alle tingene op og fortæl hinanden hvad det er og giv dem navne/benævnelser. Navneord.
 3. Gruppen skal nu gå en ny runde og alle finde omkring 3 ting. Efter de er samlet ind, benævnes de med tillægsord. Så et blad kan være grønt, dødt eller levende.
 4. Herefter går gruppen igen ud og denne gang finder udsagnsord. 
 5. Gruppen skal nu i fællesskab sætte tingene sammen til sætninger/historier, hvor så mange af tingene som muligt indgår. Der må tilføjes biord og hvad der ellers mangler. Mangler de navneord, tillægsord eller udsagnsord, må de ud og finde ting der kan repræsentere de ord de mangler.
 6. Grupperne går rundt til hinanden og hører eller gætter hinandens sætninger/historier. 
 7. Øvelserne med ordklasserne kan også bruges i forbindelse med f.eks. arbejde med eventyr, hvor sætningerne skal passe ind i et eventyr. Sætningerne kan dramatiseres for hinanden som gæt og grimasser. 
   

Dansk i indskoling

Her er opgaver for de små:
 1. Vælg en ting og forklar for de andre hvad det hedder (navneord og begreber)
 2. Find en ting og forklar hvor du har fundet den (forholdsord)
 3. Vælg en ting, gem den på ryggen og beskriv den for den anden der skal gætte hvad det er (tillægsord)
 4. Lav en historie hvor der indgår 10 ting
 5. Lyt til en historie og lav derefter et billede af naturmaterialer med udgangspunkt i en scene eller en figur i historien, fremlæg derefter for hinanden
 6. Ophæng bogstaver i stort format i naturen og lad eleverne finde dem og lægge dem i rigtig rækkefølge. 
 7. Lav alfabetet med forbogstaverne på ting fundet i naturen. Der må gerne være flere ting ved hvert bogstav. Hvilke bogstaver er der flest ting ved.
 8. Find ting med en stavelse, to stavelser, tre stavelser og fire stavelser
 9. Find ting hvori der indgår a, e, i, o, u, æ, ø, å, 
 10. Find ting hvor der indgår bestemte konsonanter
 11. Send eleverne på et løb to og to med poster med simple opgaver de skal løse efter at have læst og forstået postens tekst
 12. Find små dyr i naturen iagttag dem, tegn dem, skriv et par kendetegn ned, tag et billede og gå hjem på skolen og søg efter dyret på danskedyr.dk Lav en planche, en pixibog eller et opslag på computeren om dyret.
 13. Lav rim og remser hvor ting fra naturen indgår,
 14. Lav en A historie med udgangspunkt i ting fra naturen og de andre bogstaver 
   

Dansk på mellemtrinnet 

Her kunne man også skrive lidt:
 1. Lav en personkarakteristik af hinanden to og to
 2. Lav en miljøbeskrivelse af et udvalgt sted hvor I er
 3. Find tre replikker I hver kunne sige i en historie der udspiller sig hvor I er.
 

Matematik i indskolingen:

Tal og Algebra 
 1. Indsaml ti ting hver fra naturen og opdel det i bunker. Find tal for hvor mange ting der er i hver bunke (8 grankogler, 20 gule blade, 23 agern osv.) læg bunkerne i orden efter størrelse. Optegn evt. diagrammer for kategorierne
 2. Læg to ting op på jorden og lad eleverne placere < > = lad eleverne selv lave opgaver til hinanden
 
Geometri 
 1. Lav spejlbilleder og skubbebilleder af hinandens mønstre (8)
 2. Lav med snor og pløkke et rektangel med givne mål og beregn omkreds og areal
 
Matematik i anvendelse
 1. Indsamling af materialer fra naturen. Hver deltager indsamler 10 eller flere ting og lægger dem i en bunke. Hver fortæller kort om hvad man har fundet. Mange opgaver kan udgå fra denne samling af ting der nu er til stede.
 2. Opdel tingene efter farver, størrelser, emner, selvvalgte grupper
 3. Lav små butikker hvor eleverne handler med ting de har fundet. Grankogler, sten, blade, grene, kastanjer eller noget de selv har lavet. Lad dem udvikle et pengesystem med sten eller andet de finder. Eleverne skal nu etablere butikker i små grupper og aftale priser, hvorefter de går rundt og handler hos hinanden. De penge butikken tjener kan de købe for i butikkerne. Hav evt. en lærerstyret bod med æbler eller saft. 
Kommunikation og Problemløsning
 1. Læg udvalgte ting i mønster – forklar formlen for mønsteret
 2. Find ting der hører sammen og forklar hvorfor de hører sammen
 3. Eksperimenter med hvilke ting der kan flyde og synke og hvor meget forskellige ting fortrænger når man putter det i vand (i en spand med centimeter på)
 4. - er der sammenhæng mellem fortrængningen og vægt?


Post-ide

Post A
 • Find 3 ting med 1 stavelse
 • Find 3 ting med 2 stavelser
 • Find 3 ting med 3 stavelser
 • Find 3 ting med 4 stavelser 
 • Hvor langt kan i nå op?
Tag tingene med
 
 
Post B
 • Find 3 ting hvor der indgår a
 • Find 3 ting hvor der indgår e
 • Find 3 ting hvor der indgår i

Tag tingene med

 
Post C
 • Find på tre rim, hvor der indgår ting I kan finde i naturen.
 • Find tingene og tag dem med. 
   
Post D
Lav en historie med de 10 ting, der ligger på posten.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.