Et farverigt digt på 11 ord

Eleverne arbejder med et elleve-ords digt, med udgangspunkt i de farver eleverne kan iagttage i naturen.
Skriv et farverigt digt om naturen. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Find et stille og inspirerende sted i skoven, hvor eleverne kan arbejde uforstyrret. 

Opgaven

I dette forløb arbejder eleverne med digte. De skal selv producere digte og læse dem op. Digte er med til at udtrykke sansninger, stemninger og følelser, og i digte kan man lege og eksperimentere med sproget. Formålet med med forløbet er, at man bliver opmærksomme på ord og sætningers mange betydninger og særlige lyde. Grundideen med forløbet er ligeledes, at eleverne inspireres og digter i skoven. Hjemme i klassen kan eleverne illustrere og finpudse digtene, så der kommer en bog eller en udstilling ud af det. 

Sådan gør du

Gå en tur med eleverne i skoven. Bed eleverne bruge øjnene godt og lægge mærke til farverne i skoven. De skal finde den farve der siger dem mest, fx gul, og de må ikke sige deres farve til de andre.

Når I stopper, beder du dem skrive den farve øverst på en side. Det er udgangspunktet for et 11-ords digt, der konstrueres som følger:

Krav til digtet:

 • Første linje består af et ord: Farven
 • Anden linje består af to ord: Noget der har den farve
 • Tredje linje består af tre ord: En egenskab ved det, der har den farve
 • Fjerde linje består af fire ord: Det genstanden, der har den farve, gør ved dig
 • Femte linje består af et ord, der sammenfatter det hele

Et eksempel:

GUL
En ravklump
glitrer i solen
Minder mig om evigheden
Udødelighed

Lad eleverne notere reglerne for 11-ords digtet eller udlever et eksempel som f.eks. ravdigtet. Udlever helst ikke et eksempel fra skoven, da eleverne kan  lade sig styre for meget af det. Hvis du laver den samme øvelse på stranden, hvilket i øvrigt er et godt sted at skrive digte, kan du bruge et skoveksempel.

Eleverne fordeler sig nu igen med en passende afstand, og sætter ord på deres digt. Ingen må sige noget

Når de kommer tilbage, kan du sætte dem sammen i mindre grupper som så læser op for hinanden. Har eleverne lyst til at anvende rap eller musik i form af to pinde som de finder i skovbunden, så må de gerne det.

Til sidst samler du alle grupperne, og spørger om der var nogen i gruppen der havde lavet noget rigtigt godt. På den måde tager eleverne umiddelbart stilling til kvalitet, og den der er blevet nævnt føler sig bakket op, og har sikkert større mod på at læse op.

Når et digt er læst op, kan du spørge den der anbefalede digtet, hvorfor han eller hun synes det er godt. Altså skal de begrunde, hvorfor de syntes dette. Afrunding og evaluering på klassen

Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig. 

Hjemme i klassen
Hjemme i klassen kan I arbejde videre med digtene. De har godt af at ligge lidt, og blive vendt og drejet. Der kan sikkert findes bedre ordstillinger og andre ord, der rammer mere præcist. 11-ords digtene bør naturligvis skrives på karton af den farve der indleder digtet. Måske kan man også forsyne disse digte med en tegning der viser hvad det drejer sig om.

Det hele vil se godt ud på en stor opslagstavle, eller på overheads til et forældrearrangement. Måske kan I lave jeres egen digtsamling. Sat op på en computer får I med det samme et flot layout.

Eleverne kan:

 • udtrykke sansning, følelser og tanker.
 • vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer.
 • forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.
 • forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation.
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster.
 • kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.