Skyggelandets fortællinger

Fortælleværksted med udgangspunkt i sagn og historier fra Nationalpark Mols Bjerge.
Lygtemand. Billede: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Læreren har, evt. i samarbejde med naturvejlederne, fundet de særlige naturområder og kulturminder der er relevante at besøge

Eleverne har hørt/ læst de sagn og historier der knytter sig til stederne.

Eleverne har øvet fortælleteknik som fx:

Kædefortælling
Klassen står i rundkreds (gerne flere små kredse når alle kender teknikken). En elev starter med at fortælle en løgnehistorie. På et tegn fra læreren fortsætter elev nr.2 osv. Hvis historien er ved at gå i stå eller trænger til lidt action, har læreren på forhånd lavet en stak ”Jokerkort” med ord på. Fx springkniv, diamanter, skat, drage, spegepølse, heks, ellepiger……Ordet skal så indgå i historien.

Eleverne tegner et hyggeligt og et uhyggeligt sted i naturen. I grupper fortæller de så hinanden små historier ud fra tegningerne. Evt. stiller læreren krav om at et bestemt sagnvæsen skal indgå i fortællingen.

I klassen høres dramatisk musik, fx Mussorgsky: Pictures at an Exhibition, Tchaikovsky eller Vivaldi. Eleverne ligger med lukkede øjne på gulvet og fortæller bagefter hvad de har ”set”.

Klassikeren
For at illustrere hvordan sagn og folkeeventyr har ændret sig gennem tiden, starter læreren en kort historie som kun elev 1 hører. Fx i et gruppelokale eller på en trappeopgang. Nu sendes elev nr. 2 ind i lokalet og hører historien fra elev 1. Elev 1 sendes ud og elev 3 kommer ind og hører historien fra elev 2…

Aktiviteten kan gennemføres mens klassen fx har læsetræning eller lave skriveøvelser.

Når alle elever har været igennem ”møllen” samles alle i klasselokalet og den sidste elev fortæller sin version af historien. Højst sandsynligt er den oprindelige historie blevet ændret. Snak med klassen om hvordan og hvorfor.

Opgaven

Fortælleværksted med udgangspunkt i sagn og historier fra Nationalpark Mols Bjerge

Eleverne skal blive gode til at fortælle sagn og historier med deres eget udtryk.

Eleverne skal øve sig i at skabe deres egne fortællinger.

Sådan gør du

Start med at vælge den eller de historier fra ”Skyggelandet” (pdf, e-bog om sagnvæsner) og ”Historier”(pdf, e-bog om sagn og historier) I vil arbejde med. Gem dem fx i iBooks.

A.    Genfortælling

1.      Når eleverne kender historien der skal genfortælles, laver de et kort med stikord til støtte for fortællingen. Øv gerne i mindre grupper, hvor eleverne på skift genfortæller. Læg vægt på variationer i stemmeføring, fakter og mimik. Det er bedst at stå op under fortællingen. Allerbedst er det at fortælle i naturen eller ved et bålsted.

B.     Lav nye sagn og skrøner

1.      Eleverne har hørt/ læst sagn der knytter sig til særlige steder.

2.      På tur i Nationalparken har I taget billeder af særlige steder som store sten, sten med mærker eller fordybninger, særlige træer, træer(bøgetræer)med øjne, gravhøje, gamle elletræer mm.

3.      Eleverne digter nu nye sagn og skrøner der forklarer de fænomener der vises på deres fotos. I klassen vises billederne på storskærm og eleverne fortæller til.


Kan suppleres med opgaver

Børnehave:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og naturfænomener
  • Sprog

Dansk 1.-6. klasse:

  • Eleverne skal kunne udtrykke sig mundtligt
  • Kende forskel på forskellige slags tekster som fx sagn, myter og eventyr
  • Læse faglige og fiktive tekster