Drama i Skyggelandet

Dramatisering af sagn og historier med udgangspunkt i Nationalpark Mols Bjerges natur og kultur.
Udeskolebarn i et godt klatretræ. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Eleverne skal kende historien godt. Læreren fortæller/læser op eller eleverne læser selv.

Klassen deles i grupper. Vælg om grupperne skal have samme historie eller forskellige.

Vælg et område i naturen der passer godt til indholdet i historien. Gerne gravhøj, gamle træer, en skovkant osv.

Varm op med dramaøvelser som f.eks

 • Rundkreds hvor eleverne på skift skal gå ind i midten og bevæge sig som vætte, ellepige, trold, mm. De øvrige elever efterligner.
 • Spejløvelser. To og to hvor eleverne på skift finder på bevægelser som den anden efterligner.
 • Statuer. Tre elever sammen hvor to modellerer den tredje til en figur. De øvrige elever gætter hvilken.
 • Rundkreds hvor en elev starter en kædereaktion: Skærer en grimasse og siger en lyd (fx åmand, bjergmand) som den næste elev efterligner. Eleven omformer grimassen og sender den videre.
 • Dramatisering af sagn og historier med udgangspunkt i Nationalpark Mols Bjerges natur og kultur

Opgaven

Dramatisering af sagn og historier med udgangspunkt i Nationalpark Mols Bjerges natur og kultur. 

Sådan gør du

 1. Vælg den eller de historier fra” Skyggelandet”(pdf, e-bog om sagnvæsner))og "Historier"(pdf, e-bog med sagn og historier) som I vil arbejde med. Gem fx i iBooks. Vælg det sted i naturen der passer til indholdet. Eleverne vælger roller og dramatiserer historien.
 2. Opfør gruppernes dramatiseringer på de valgte steder. Publikum følger med.

Nogle af historierne er velegnede til filmatisering. I iMovie kan stemmer, lydeffekter, musik og tekst lægges på efterfølgende.


Kan suppleres med opgaver

Børnehave:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Naturen og naturfænomener
 • Sociale kompetencer

Børnehaveklasse:

 • Engagement og fælleskab
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener

Skole:

 • Eleven har viden om, og kan improvisere med kropssprog og stemme
 • Eleven kan deltage i rollespil og rollelege
 • Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre

Dansk 1.-6. klasse

 • Kende forskel på forskellige slags tekster som fx sagn, myter og eventyr
 • Læse faglige og fiktive tekster
 • Udtrykke sig kreativt og eksperimenterende i tale, tekst, lyd, billeder, drama