Smykker i bast

Eleverne fremstiller smykker af flettet lindebast.
Afslutning på armbåndet.

Formål

  • at eleverne tilegner sig viden om bast som et af skovens råmaterialer der kan anvendes kreativt i håndarbejde.
  • at eleverne får praktiske erfaringer med materialet bast i formgivning og fremstilling af produkter.
  • at eleverne får kendskab til bastens oprindelse, samt hvornår og hvordan basten skrælles og efterbehandles.

Undervisningsforløbet er udviklet for børn i de klassetrin der har håndarbejde - dvs. børn i 4. - 7. klasse.
 

Forberedelse

Lindetræet
Tal indledningsvis med klassen om lindetræet. Hvordan ser det ud? Hvordan vokser og lever det? Du kan læse mere om lind i leksikonartiklen om Lind.

Hjælp, hvis I selv vil lave bast
Hvis I selv vil lave bast, må I kontakte en naturvejleder eller en af skovens folk, der kan vise jer de træer I må bruge og lære jer at skrælle og efterbehandle bast af lindetræet. 

Hvor er basten
Man laver lindebast om foråret, når træet er saftspændt i maj/juni måned. Basten bliver lavet af grenenes inderbark. Barken på et træ består af 3 lag:

  • Yderbark: Et korklag af døde tørre celler der beskytter træet mod udtørring og mod stød.
  • Korkvækstlag: Her deler barkens celler sig, og danner døde luftfyldte korkceller udadtil og levende grønne barkceller indadtil.
  • Inderbark eller bast eller grøn bark: Består af levende celler. Cellerne transporterer de sukkerstoffer, som dannes oppe i bladene, ned til de steder hvor de skal bruges til vækst i stamme, grene, rødder og frugter.

Basten ligger i flere lag under yderbarken. Dens kvalitet er afhængig af, hvilket lag det er på stammen. De yderste lag har den ringeste kvalitet, hvorefter kvaliteten bliver højere, jo tættere man kommer mod kernen. Forskellen på kvaliteten skyldes, at basten udvides, efterhånden som stammen bliver tykkere. Derfor bliver de yderste lag hullede.

Hvordan laver I bast
For at få fat på basten, må man skære grene af træet. Når basten er frisk, er det let at rive bast af de afskårede grene - og den kan bruges med det samme. Hvis man ikke har tid til det, kan man lægge grenene i vand. En såkaldt rødningsproces vil så løsne bastlagene, så de kan pilles af. Til sidst tørrer man basten, som så kan gemmes så længe det skal være.

Alt efter behov kan elevernes egen høst suppleres med købt bast.

Bliv klogere på ved
Du kan læse mere om hvordan veddet er opbygget i leksikonartiklen 'Hvad er hvad i ved'.
 

Sådan gør du

Hvis I selv vil lave lindebast
Eleverne skræller basten af lindetræet og tørre den. Derefter kan de begynde at formgive og fremstille smykker.

Håndarbejdet
Vælg et bundt bast, som svarer til den ønskede tykkelse til smykket. Vælg de længste strimler bast og fold bundet på midten. Læg basten om en skruetvinge. Del derefter basten i tre eller flere ensartede bundter og flet en fletning på normal vis. Fletningen forlænges med nye stykker bast, efterhånden som det slipper op. Det er en fordel at arbejde med tre forskellige længder, så der ikke kommer brud på fletningen.

Afslutning
På tegningen kan du se, hvordan fletningen kan afsluttes på en pæn og holdbar måde.

Sådan kan du lave afslutningen på armbåndet.
Tegning: Eva Wulff.

Perler til pynt
Sy til sidst perler på fletningen. Og sy en knap eller perle i den ene ende, som passer til øjet i den anden ende. Så har du et armbånd.

Smykke i bast - pyntet med perler.
Foto: Sally Jørgensen.

Baggrund

Bast
Bast er et naturprodukt og mest kendt som et materiale, der bruges til fremstilling af tov. I dag er håndværket delvis gået tabt, idet tovværk som oftest ikke fremstilles på håndværksmæssige maner mere, men industrielt.

Lind og lindebast
Lindetræet er et smukt og nyttigt træ. I tidligere tider brugte man det til mange ting. Tovværk var et af de vigtigste produkter fra linden. Det var vigtigt at have en lindeskov, som man kunne skære grene af til bast og tovværk. Bladene fra de afskårne grene blev brugt til kreaturfoder. Veddet brugte man til brænde, planker, trækul, billedskærer-arbejder mm. I dag bruger man næsten ikke linden mere. Blindtræ i møbler, legetøj, krudt og tegnekul er noget af det man stadig bruger lindetræ til.

Der er altså ikke særlig afsætning på lindens produkter - og derfor er linden et sjældent træ i det danske skovbrug. Den findes dog i mange gamle haver, alleer og parker fordi træet er smukt. Læs mere om lindetræet i Skoven i Skolens Leksikon.

Lindete
Hvis I er i skoven, mens linden blomstrer i juni, så pluk nogle af dens smukke duftende blomster med hjem. De er fulde af honning - og hvis I tørrer dem kan I lave den dejligste te.

Ideer til mere håndarbejde med bast:

  • Tværgående emner hvor billedvævning indgår i forbindelse med inspiration af natur og historiske motiver
  • Broderi med kunstbast til fremstilling af tasker, pennalhus, puder m.m
  • Kurve fremstillet af snor viklet af bast
  • Knytning

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.