Snemænd & snekoner

Byg små skulpturer af sne - og skriv historier til dem.
Lav små snemænd og snekoner.

Kort om forløbet

Eleverne bygger sneskulpturer - snemænd og snekoner og andre væsner - i skoven eller andre steder i udeskole. Samtidig skriver de små historier og laver udstillinger inde og ude.
 

Formål

 • at eleverne arbejder skulpturelt med sne,
 • at eleverne opnår en fornemmelse af skulpturelle elementer, som form, funktion og balance,
 • at eleverne arbejder sammen.
   

Forberedelse

Inde, ude, inde
Denne aktivitet foregår i tre dele: forberedelse i skolen, udførelse i skoven og til sidst bearbejdning i skolen.

Lær om skulpturer
I klassen kan I snakke om hvad en skulptur er, og hvordan man kan opbygge en sneskulptur.

Godt med tøj og vanter
Gør børnene opmærksomme på at de skal tage et ekstra par vanter med til skovturen, så de har nogle tørre vanter at tage på når de har lavet sneskulpturer.
 
Grupper
Del børnene op i hold af to til tre elever.
 

Sådan gør du

Byg snemænd
Hvert af holdene fremstiller en eller flere snemænd eller en snekoner ude i skoven. Det kan være almindelige i størrelsen eller små. De kan stå eller sidde eller ligge. Du kan også udfordre elevernes fantasi ved at vælge, at de skal lave andre skulpturer - f.eks. snedyr som sneheste, sneharer, snesnegle - eller ting som en snebil.
 
Hvis det er snemænd og koner, starter eleverne med at trille to snebolde - en stor og en lille. Den mindste sættes fast oven på den store ved hjælp af sne, som presses fast mellem de to kugler. Derefter påsættes sne fx til arme. Når figuren har den form den skal have, kan eleverne arbejde skulpturelt med snemandens udtryk - både ved at forme sneen - og ved at sætte materialer fra skoven fast på snemanden - fx tørrede blade, pinde, sten m.m.
 
border=0
Snemand. Foto: Helen Klavsen.
 
Snemænd på udstiling
De færdige snemænd og snekoner udgør nu en lille udstilling, som eleverne undersøger og taler om sammen med deres lærere. Under samtalen stilles evt. spørgsmål som: hvilken snemand ser glad ud, hvordan er næse/øjne/hat/hår m.m. blevet fremstillet? Hvad er svært, ved skulpturer og det at man kan se skulpturen hele vejen rundt? osv.
 
Fotos af snefolk
Til sidst fotograferer du snemændene og snekonerne både med og uden børnene.
 
Bearbejdning i klassen
Fotografier af sneskulpturerne anvendes hjemme i klasse til at fremstille en lille historie som bliver til en eller flere små klassebøger.
 
Udstilling
Fotografierne med børnene og deres snemænd og snekoner hænges op som en lille udstilling på opslagstavlen sammen med et par sætninger om turen.
 

Baggrund

Sneskulptur
Sneen er et plastisk naturmateriale. Eleverne kan forme det næsten, som de ønsker det. Ved at arbejde med sneen, kan eleverne få en fornemmelse af, hvad det kræver at fremstille en skulptur. F.eks. skal understøttelsen af figuren være rimelig god, og der skal være balance i figuren – ellers braser den sammen. Eleverne skal arbejde rummeligt - men sneens plasticitet giver dem mulighed for både at fjerne materiale - og lægge materiale på. Børnene kan bestemme figurens udtryk, og de kan dekorere figuren med materialer fra skoven.

Lær om skulptur
Det er vigtigt at eleverne får en fornemmelse af hvad en skulptur er:

 • at den er tredimensional
 • at den ser forskellig ud, alt efter hvilken side den ses fra, når vi går rundt om den
 • at den ikke har nogen bagside
 • at den kan indeholde forskellige overfladestrukturer

Dette betyder, at eleverne bliver nødt til at bevæge sig rundt om figuren, mens de fremstiller den.

Udtryk
Sneen gør det muligt for eleverne at modellere figuren op klump for klump. Klumperne kan være store eller små, og de kan glattes helt væk i figuren eller fremstå som fremspring. Dette kan sammen med 'bortkradsninger' af sne, være med til at give sneskulpturen et udtryk: fin/let, grov/ tung o.s.v.

Snemandens ansigt kan også få et bestemt udtryk, alt efter hvor skovens materialer og sneen placeres fx kan munden se glad/sur ud, næsen blive lang/ kort/ krum/lige, øjnene kan blive store/ små/ være aflange/runde o.s.v. Alt dette er med til at give figuren et udtryk, en bestemt 'personkarakter'.

Balance
Skulpturens balance afhænger af de enkelte elementers form og placering. For de små elever vil netop den traditionelle snemands opbygning give dem en let adgang til at skabe balance i deres skulptur. Den største snekugle placeres nederst og giver en god understøttelse for den mindre snekugle. Når eleverne bliver større, kan de bruge sneen til at lave alle mulige andre skulpturer og eksperimentere med form, udtryk og balance.

Læs mere om skulpturer i artiklerne

 • 'Omkring skulptur- i skolens første 5 klasser' af Grethe Grathwol, Billedpædagogisk Tidsskrift nr. 2. juni '94.
 • 'Hvorfor skulptur i skolen?' af Ingelise Flensborg, Billedpædagogisk Tidsskrift nr. 3. okt. '94.
 • 'Om skulptur og skulpturoplevelse' af Grete Ørskov, Borgens Forlag.
Billedfremstilling - Trinmål efter 2. klassetrin
 • Udforske og anvende forskellige rumlige materialer igennem konstruktioner.
 • Udforske materialekvaliteter i nærmiljøet
 • Anvende digitale fotos som dokumentation og udtryksmiddel
Billedkundskab - Trinmål efter 2. klassetrin
 • Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler
 • Undersøge og vurdere egne og andres billeder
Visuel kommunikation - Trinmål efter 2. klasse
 • Præsentere egne og andres billeder.