Spillekort om fugle

Gennem spil bliver eleverne klogere på udvalgte fuglearter, som kan opleves i Nationalpark Thy.
Tre snepper lister gennem vandet.

Forberedelse

 • Udskriv og laminer spillekort (Vær opmærksom på,at hveranden side er en bagside, så udskriv på begge sider af papiret)
  • Eller lån materialekassen om fugle via mitCFU

Opgaven

Nationalpark Thy er præget af sandflugt, vind og salt. Det giver helt særlige levevilkår, der også er bestemmende for hvilke fugle, som er i området.

Gennem en legene tilgang får eleverne en grundlæggende viden om mangfoldigheden af fugle i Nationalpark Thy. Der er spillekort til ni forskellige kategorier, så spillekortene giver eleverne en forståelse af, at der findes mange forskellige fuglearter.

Spillekortene kan være en øjenåbner for eleverne inden de tager på tur i Nationalpark Thy, således at de bliver opmærksomme på de små detaljer, så de kan kende forskel på fx knopsvane, sangsvane og pibesvanen. 

Sådan gør du

Under arbejdsark er der forskellige kategorier af spillekort. Spillekortene indeholder følgende kategorier:  

 1. Drosselfugle: Smådrosler, egentlige drosler, sangere
 2. Rovfugle, natravne og ugler
 3. Vadefugle og tranefugle
 4. Måger, Alkefugle og Terner
 5. Duer og hønsefugle
 6. Vandfugle: Ænder, svaner, gæs, lappedykker, hejre og storke
 7. Småfugle: Mejser, timalier, fluesnappere og finker
 8. Spurve: lærker, svaler, pibere, vipstjerter, silkehaler, gærdesmutter m.m.
 9. Fugle og faktakort

Spillekortene kan fx bruges til: 

Mix og match 
I denne struktur skal eleverne/klassen gå rundt mellem hinanden og bytte kort med kammeraterne, og når der siges ”match” skal de finde det kort, der matcher med ens kort. Der kan i stedet for ”match” siges ”pip”.

Pip-spil
Pip-spil er en anden udgave af spillet fisk. Det er et kortspil, der handler om at få så mange stik som muligt. Det spilles af 2-4 spillere, der hver får 7 kort. Der skal samles 2 kort for at få et stik. 

Pip-vendespil
Spil spillet som vendespil enten ved et bord eller ude i naturen. Brikkerne kan skjules under plastictoppe/ kegler og kan sagtens spredes over et større område, ude eller inde, så eleverne kommer mere i bevægelse. Eleverne kan også være inddelt i hold, og hvor mange stik kan holdet finde på fx 5 min.

Når eleverne har brugt alle spillekort, kan de prøve et nyt spil med en anden kategori.

Forslag til læringsmål:

Eleverne kan:

 • Artsbestemme enkelte fugle ud fra egne observationer i naturen

Eleverne har viden om:

 • Karakteristiske fuglearter i Nationalpark Thy 
 • Argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur.