Sprog i naturen

Leg og lær i Skjoldungernes Land - aktivitetshæfter til dagtilbud og børnehaveklasser med inspiration til arbejdet med natur, udeliv og science.
Forsiden på undervisningshæftet Sprog i naturen. Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

I dette hæfte finder du inspiration til at arbejde med temaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog. 

Der er udvalgt seks fokusdyr, som I sammen kan blive klogere på gennem fælles undersøgelser, sange og lege. 

Aktiviteterne styrker børnenes naturkendskab og udvikling af deres sprog, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne arbejde med science. 

Se eller hent hæftet her på Nationalpark Skjoldungernes Lands hjemmeside

Hæftet er udviklet af Laila Maria Gdowski, Naturkonsulent for dagtilbud i Roskilde Kommune og Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land.