Tjek en blåmusling

Hent blåmuslinger på det lave vand. Undersøg deres levevis og anatomi.
Blåmuslinger.

Kort om forløbet

Blåmuslingen har en vigtig funktion i havet. Den filtrerer vandet for mikroskopiske alger og dermed er med til at holde fjorde og bugter klarvandede. I dette undervisningsforløb henter I blåmuslinger, åbner dem - og undersøger deres levevis og anatomi.

Forberedelse

Inde eller ude:

 • Tal med eleverne om, hvad I skal.
 • Giv dine elever hver et faktaark om blåmuslinger - og lad dem læse om blåmuslingen.
 • Tal sammen om, hvad I har læst -og hvad I nu ved.
 • Gennemgå arbejdsarket sammen. Her er en åben musling - med alle dele tegnet ind.

Sådan indsamler I blåmuslinger

Det er let at komme til fastsiddende blåmuslinger. I kan løsne dem fra underlaget og tage dem op med hænderne eller forsigtigt skrabe dem af med en metalketsjer. Vær varsomme, så skallerne ikke går i stykker og tag ikke flere end nødvendigt.

Muslingerne kan sagtens leve uden vand (og dermed ilt) i en periode men hav en spand eller et akvarium med friskt havvand klar til at lægge de indfangede muslinger i. Muslinger ånder ved gæller. De tager ilten fra vandet - og har derfor behov for at være dækket af vand.

Stil spanden med blåmuslinger ude af direkte sol, da lunt vand kan indeholde mindre ilt og samtidig øges muslingernes iltbehov (højere stofskifte).

Sådan gør du

Tag en blåmusling fra spanden - og læg den i en flad skål med frisk havvand. Brug faktaarket - og læs om blåmuslingen, mens I kigger på den. Brug også arbejdsarket, når I kigger ind i blåmuslingen.
 • Kig godt på blåmuslingen, mens den ligger lige dækket af vand. Der er nogle ringe/fure i skallen. Diskuter hvad de er.
 • Luk muslingen op, ved at skære lukkemusklen over med en kniv. Pas godt på fingrene.
 • Lav en skitse/tegning af den åbne musling og de dele, den indeholder. Forsøg at sætte navne som kapperand, gælle, lukkemuskel, fod, byssustråde på delene på din tegning.
 • Tag billeder med kamera eller iPad
 • Forsøg at få din skygge til pludselig at falde på den åbne musling. Beskriv hvad der sker.
 • Blåmuslinger kan registrere lys/mørke. Den har celler siddende langs kapperanden, der følsomme overfor lys. Se om du kan finde disse lysfølsomme områder.
 • Diskuter hvorfor det er en fordel for blåmuslingen at den lukker, når der falder skygge.

Efterbehandling

Arbejd med muslingen som vigtig ressource gennem tiden. Besøg fortidens køkkenmøddinger. Hvis I er i Nationalpark Mols, kan det fx være oppe ad kystskrænten fra Egens Havhuse og nuværende muslingehaver i området.

Hvad kræver det af forberedelse:
 • Tjek gode steder for indsamling – fx Nappedam og Ebeltoft Lystbådehavn, Femmøller Strand.
 • Tjek placering af køkkenmøddinger
 • Tjek nuværende muslingehaver.
Besøgssteder
I Nationalpark Mols vil I kunne besøge Molslaboratoriet og Naturcenter Syddjurs for undervisning

Supplement
Forløbet her kan an suppleres med ”Indsamling på det lave vand”, ”Safari på lavt vand” og ”Tang”.
Læringsmål Natur/teknologi:
Eleven kan indsamle organismer på lavt vand.
Eleven kan demonstrere viden omkring blåmuslingens anatomi og levevis.

Kompetenceområde Natur/teknologi:
Undersøgelse – naturfaglige undersøgelser

Færdighedsmål:
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Vidensmål:
Eleven har viden om variable i en undersøgelse.