Brug af uderummet i skolefritidsordningen og i indskolingen

Udeundervisning og ude-SFO.
Udeskoledrenge fra Kvaglundskolen klatrer i træer. Foto: Malene Bendix.

Anmeldelse

Hvordan opfatter lærere og pædagoger at være udenfor med børnene i undervisning og i SFO? Og hvilke former for udeaktiviteter optager børnene?
 
Disse spørgsmål søger tre forskere, Andreas Ejlersen fra Peter Sabroe Seminariet, Jens Christensen fra Silkeborg Seminarium og Niels Ejbye-Ernst fra Jysk Pædagog-Seminarium at besvare i projektrapporten "Brug af uderummet i skolefritidsordningen og i indskolingen. Udeundervisning og ude-SFO.
 
Rapporten undersøger udeskole og udeSFO på seks forskellige skoler i Århusområdet (Nimtofte Skole, Ugelbølle Skole, Virup Skole, Lauersens Realskole, Sejs Skole og Virklund Skole). Undersøgelsen bygger på interviews med lærere og pædagoger, samt analyse af elevers fotos og tegninger og arbejder med følgende grundspørgsmål:
  • Hvordan fremstår den gode praksis i naturen set ud fra henholdsvis skole og SFO?
  • Hvilke grundlæggende opfattelser af læring, viden og naturfaglig dannelse i naturen ligger der i de to former for institutioner?
  • Hvordan opfatter børn i indskolingsalderen / SFO-alderen det særlige ved at læge/lære udenfor?
Rapporten er spændende læsning, for den der gerne vil tættere på praksis. Den er fuld af gode ideer - og det er dejligt at læse lærere, pædagogers og børns beskrivelser og fortolkninger af arbejdet i uderummet.
 
Rapporten konkluderer:
 
"Vores undersøgelser viser, at lærere og pædagoger opfatter, at børn trives ved at være i naturen i forbindelse med skoleaktiviteter i undervisning og fritidspædagogik. Begge faggrupper udtrykker, at de anser naturen som et velegnet rum for undervisning og fritidsaktiviteter. Her fremhæves specielt at de anderledes rammer gør, at børn er mere kropslige og selvaktive.  Uderummet tilgodeser, at børn kan være fordybet i forbindelse med både leg og undervisning, og begge proffesioner fremhæver her den gode plads, fraværet af støj og fraværet af institutionens almindelige rammer (ringetider og frikvarterer mv.)"
 
Find rapporten via bibliotekerne.
 

Fakta om rapporten

Undersøgelsen er udført af
Andreas Ejlersen fra Peter Sabroe Seminariet, Jens Christensen fra Silkeborg Seminarium og Niels Ejbye-Ernst fra Jysk Pædagog-Seminarium.
 
Projektrapporten er udarbejdet af
Niels Ejbye-Ernst fra Jysk Pædagog-Seminarium
 
Udgivelse
Projektrapporten er udgivet i 2005 og kan hentes som PDF-fil.