Fra en naturlærers dagbog - Vejlesø privatskole

Plan og dagbogsblade fra 4./5. klasse udeskolearbejde på Vejlesø Privatskole i efteråret 2004.
Udeskoleelever på ekskursion

Ramme for dagbogen

Dagbogen fra Vejlesø Privatskole er både et brev til klassen, en plan for arbejdet på udedagene i efteråret 2004 (frem til efterårsferien) - og dagbogsnoter fra udedagene. Den er sidst revideret 13.09.04. Læs mere om arbejdet med udeskole på Vejlesø Privatskole på Skoven i Skolens kort over udeskoler.
 

Kære 4./5. klasse

Vi – Heidi og Sven – skal have udedag med jer.
Det foregår hver fredag fra 8.45 – 13.50.

Vi indleder med et forløb om vand – både salt og fersk. Senere ser vi på forskellige typer skov.
Formålene er at få viden om botanik og jordbundsforhold, tilpasning, lidt om kredsløb og fødekæder samt at få motion og frisk luft. Nogle af stederne vil vi vende tilbage til, så de kan opleves på forskellige årstider. 
 
Der skrives logbog efter hver tur, nogle gange som hjemmearbejde efter en fast skabelon. Faste spørgsmål, der skal besvares er:
  • Hvor var du i dag?
  • Hvad var mest spændende?
  • Hvad vil du gerne vide mere om?
Vi har fået en 2.årspraktikant med, som har fået medindflydelse på planlægningen, så der er sket (mindre) ændringer. Digitalkameraet er først kommet på fra 27.8 og er allerede uundværligt.
 

Saltvand: 13.08.2004

Plan: Vi tager til Nivå Strand. Vi skal se på strandeng, fladvandede områder og de dyr og vækster, der knytter sig dertil.
 
Dagbog: Vi tog bussen til Nivå Station og gik derfra – forbi Ringovnen, som medførte at vi snakkede om teglværksdrift.
 
På vej over Nive Å så vi en ørred, der stod i strømmen, samt nogle enormt smukke vandnymfer.
 
Undervejs til stranden fandt vi korbær (kan spises – i familie med brombær), springbalsamin (vi nulrede frøkapsler til stor fornøjelse), brændenælder(av), skovhindbær (spiselig). Langs Strandvejen var der grå bynke, rejnfan, røllike, prikbladet perikon (giver rød farve ved nulring af blomster) som alle er gode snapseurter. På vej til stranden gik vi i en passage af slåen med snerler klatrende op i.
 
På selve strandengen er leveforholdene helt anderledes end på den anden side af Strandvejen. Vækstzonen overskylles jævnligt af havvand, så de planter, der vokser her skal kunne tåle en relativ høj saltkoncentration. Den mest dominerende er tagrør, som danner store bevoksninger – rørskov.  En af eleverne prøvede at plukke et enkelt tagrør – helt ude ved vandet – hvilket resulterede i at rodnettet med meget store skud – nærmest bambusskudagtige – kom med op. Det måtte vi smage på og det smagte OK. Den næste, der prøvede, skar hånden, hvilket gav afsæt til en snak om, hvordan planter kan beskytte sig selv. Derudover var der strandasters og masser af strandmalurt (snapseurt / krydderurt). Vi snakkede også udnyttelse af de forskellige planter – tækkerør, krydderurter, snapseurter, bær – og hvilke begrænsninger der kan være i udnyttelsen.
 
I vandet og på stenene var der masser af skarv, forskellige måger og edderfuglehunner med ungerne ”i børnehave”, foruden de småfugle, der færdes i rørskoven, bl.a. sivsanger
 
Vi fandt net og spande frem og gik ud langs stenbarieren, der kanter badearealet. Her fangede vi krabber, hesterejer, kårer, tangnål og fandt sandorm og diverse snegle og muslinger. Vi sorterede fangsten, da vi skulle hjem, så vi gemte alle rejerne til at koge og spise ved hjemkomst til skolen. Der var kun 12 der overlevede, så en anden gang er det tilberedning på stedet.
 
Foto: Vejlesø Privatskole
 Viktor ved en kilde. Foto: Vejlesø Privatskole.
 

Saltvand: 20.08.2004 

Plan: Vi tager til en anden strand – sted ikke bestemt endnu.
 
Dagbog: Vi tog bus til Vedbæk Havn. Her ville vi se, hvad fiskerne kom ind med, købe nogle fisk og grille dem på den faste grill på stranden. Og så selvfølgelig nå at gå i vandet. Desværre viste det sig at fiskerne ikke havde været ude og sætte garn p. gr. a. vejret! Det var en streg i regningen.
 
Heldigvis kom en ældre mand med en trillebør, og åbnede en bod med røgede fisk. Vi købte nogle røgede sild, så alle kunne prøve at smage. De fleste smagte høfligt på sildene, men kun nogle få syntes om det, dem var der så masser af sild til os andre.

Vi blev på stranden og badede, lavede forskellige lege, løb om kap og havde det hyggeligt.
 

Ferskvand: 27.08.2004

Plan: Lyngby Sø/Åmosen. De dyr og vækster, der knytter sig dertil.
 
Dagbog: Vi tog bus til Lottenborg (lidt før Lyngby). Vi gik bag om planteskolen, og under motorvejen. Her var der helt vildt mange edderkopper, og også nogen, vi ikke vidste hvad var. Vi tog billeder, som senere blev sendt til den store edderkoppejagt, med et spørgsmål om hjælp – intet svar endnu.
 
Nede langs søen, fandt vi først den smukkeste bille, metallic grøn – changerende i alle regnbuens farver.
 
Foto: Vejlesø Privatskole
 Glimmerbøsse på døvnælde. Foto: Vejlesø Privatskole.
 
Ved den første bro tabte en af eleverne sine briller ned i vandet! Der var frøer. De (brillerne) blev heldigvis hængende i nogle vandplanter, og det lykkedes at få dem op.
 
Ved Åmosen var det tid til det store forkromede foredrag om udvikling af højmoser, spagnums rolle, og hvad man kan gøre for at stoppe denne udvikling.
Vi så på mosser, tranebær og alle fik set at soldug er en meget diminutiv plante, som overhovedet ikke ligner de kødædende planter i Anders And.
 
Videre langs søen fandt vi brombær, gul åkande, nøkkerose og vandmynte. Specielt den sidste gjorde indtryk, og mange plukkede en stængel til at have med hjem. Vi fandt også et afrevet åkandeblad med ca. 1½ m stængel på. Vi skar bladet af og kunne demonstrere at man kan puste luft igennem!
 
Foto: Vejlesø Privatskole
 Claes puster bobler gennem en åkandestængel. Foto: Vejlesø Privatskole.
 
Vi spiste frokost ved Nybro, siddende på rundfartens anløbsbro, og kunne se kanofolket i mange varianter. En del af dem torpederede bropillerne. Meget underholdende.
 
Gik samme vej tilbage, så vi havde god tid til at skrive logbog fælles. Denne gang gik samtlige indsamlede planter rundt, blev navngivet, vi snakkede om særlige kendetegn og hvad de eventuelt kunne bruges til, og de blev til slut klistret på plancher, som hænger i klassen. Vi nåede også at se fotografierne fra det digitale kamera.
 

Lejrskole

Ferskvand. Mølleåen. Vandmøller: 10.09.2004 

Planen: se så mange vandmøller som vi kan nå i dag. Vi sprang Lyngby Mølle over, den er set i anden sammenhæng.
 
Dagbog: Vi nåede 6 vandmøller + den ekstra v. Frilandsmuseet. Vi bussede til samme sted som sidst, men gik så over Kongevejen og ned til Mølleåen.
Vi fulgte åen til Fuglevad Mølle, snakkede om mølleri og mølledamme, læste den opsatte tavle med oplysninger (en sådan er der ved hver mølle og de er rigtig gode og pædagogisk udformede) og gik videre mod Brede. Vi kunne gennem hegnet til Frilandsmuseet se en vandmølle til.
 
Ved Brede Værk gik vi ind forbi Brede Spisehus, hvor vi så det store bygningskompleks og snakkede om hvordan livet i Brede havde formet sig dengang.
 
Videre til Ørholm og den næste mølle. Og så kom de ellers på række Nymølle, Stampemøllen og Rådvad Mølle.
 
Bortset fra møllesnakken fandt vi diverse svampe: stjernebolde, spiselig skørhat, Karl Johan, hundestinksvamp – også hekseæg af den, løgbruskhat og flere forskellige blækhatte. Af plantevækst var det mest elletræer, bøg, birk, fyr, forskellige græsser og så selvfølgelig brændenælder og skovhindbær. Ved Nymølle så vi fiskehejre på jagt og et guldsmedepar i parring. Undervejs langs Mølleåen så vi selvfølgelig- udover de almindelige svømmefugle: svane, gråand, blishøne og grønbenet rørhøne - flere gange småfisk og en enkelt gang en stime rimeligt store skaller.
 
Desuden var der et par kilder undervejs, der skulle prøvesmages.
 
Da vi kom til Rådvad – en tur på ca. 8 km - viste det sig, at det ikke altid er en fordel at kende et område som sin egen bukselomme. Bussen var omlagt, så den nu kører tre (3) gange daglig – og 1½ time efter vi skulle bruge den. Så vi måtte hanke op i de efterhånden trætte elever og gå til Hjortekær – ca. 2 km ekstra. Undervejs fandt vi oksetunge, en ret spøjs, spiselig svamp, der er rød og delvis vingummiagtig og vokser på egetræer, en lille snog og da vi kom til Hjortekær var en af skovens folk i gang med at rengøre foran slagtehuset efter klargøring af to dådyr. De blodige gevirer lå udenfor og han tog sig tid til at besvare elevernes spørgsmål. Og så var det bare ind i bussen og hjem..
 
Foto: Vejlesø Privatskole
 Julius har fanget en lille snog. Foto: Vejlesø Privatskole.
 

Bøllemosen: 17.09.2004 

Vaserne: 24.09.2004 

Ellesump: 01.10.2004 

Løvskov: 08.10.2004 

Vejlesøløb

Efterårsferie

Husk tøj til det aktuelle vejr, madkasse og drikkevarer,skrivegrej, evt. badetøj (hvis omstændighederne er til det er der risiko for at man kan komme i vandet), rygsæk.

Hvis jeres børn er allergiske overfor hvepse eller lignende så fortæl det på forhånd.

Kærligst

Sven og Heidi