Dyr i fjordbunden

Eleverne skal finde og bestemme de dyr, der lever i havbunden i Roskilde Fjord.
Kig nærmere på fjordenbundens liv. Billede: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Forberedelse

Forløbet foregår med nationalparkens blå klasseværelser og grejkasser ved Salvadparken, Slusehuset (St. Kattinge Sø), Det Gule Hus (Lyndby Strand) eller Bolund, der indeholder alt udstyr til undervisningen (endnu ikke opsatte!). Undervisning om dyr i havbunden foregår bedst om sommeren og efteråret, hvor vandet er varmt nok til at gå ud i det til knæene, alternativt skal der bruges waders eller høje gummistøvler.

I kan vælge at forberede jer hjemmefra ved at gennemgå de forskellige dyr, der har tilpasset sig livet under havbunden.

Opgaven

Eleverne skal finde og bestemme de dyr, der lever i havbunden i Roskilde Fjord. Forløbet skal give eleverne øvelse i at opstille systematiske feltforsøg, finde og artsbestemme dyr ud fra billeder, udstikke retninger og opmåle afstande.

Sådan gør du

Eleverne inddeles i hold af 5-6 elever, der alle får et rør til at optage bundprøver fra havbunden. Holdet skal finde et sted ved stranden, hvor de vil lave deres undersøgelse. Holdet starter med at tage en bundprøve i strandkanten, hvor de vurderer, at vandet normalt går til, hvis det ikke er lavvandet eller højvandet. Derefter tages en prøve 2 meter ude i vandet vinkelret på kysten, og således fortsætter holdet med at tage prøver, til de ikke kan komme længere ud på grund af vanddybden.  For de mindste klassetrin, kan I nøjes med at tage en enkelt prøve ca. 5 meter ude i vandet, og bestemme dyrene fra prøven.

Bundprøverne tages ved at røret (uden prop) trykkes og vrides ca. 30 cm. ned i havbunden. Derefter sættes proppen på røret, og røret løftes op. Undertrykket i røret vil løfte en bundprøve fra havbunden med op. Røret føres hurtigt over til sigtenettet, hvor bundprøven bankes ud i sigten, så sand og mudder sigtes fra med havvand, og der kun er dyr og sten tilbage. Indholdet fra sigten tømmes i en bakke, hvorefter eleverne skal artsbestemme, optælle og veje/måle hver enkelt art i deres prøve. Brug bestemmelsdug fra nationalparkens grejkassertil af artsbestemme dyrene.