Litteratur om udeskole

Her er en liste med relevant litteratur om udeskole og udeundervisning.
Udeskolebørn fra Gl. Rye skole.

Om listen

Her er samlet en liste over litteratur om udeskole og udeundervisning. Se også menupunktet FORSKNING. Her kan du finde beskrivelser, fakta og anmeldelser. Listen her er ikke lukket. Du er velkommen til at sende os litteratur, som du synes skal med.
 

Bøger og artikler

Bischoff, Anette (red): ”Uteskole – naturligvis”, Rapport fra seminar og inspirasjonskurs om barn, læring, natur og friluftsliv. Høgskolen i Telemark (Bø).
 
Beard, Colin og Wilson, John P: ”Experienteal Learning – a best practice handbook for Educators and Trainers”, Kogan Page 2006.
 
Bergholdt, Lars: "Udepædagogik - naturligvis", Frydenlund 2011.
 
Brauns, Martin og Reiss, Michael: “Learning Science outside the Classroom”, RoutledgeFalmer, 2004
 
Carlegård, Lotta: ”At lære in engelska ute”, Naturskoleforeningen, 2007 (svensk), naturskolan@falun.se
 
Cornell, Joseph: “Journey to the heart of nature”, Dawn publications, 1994.
 
Dahlgreen, Lars Ove og Sczezpanski, Anders: "Udendørspædagogik - boglig dannelse og sanselig erfaring", Forlaget Børn og Unge 2001.
 
Dahlgren, Lars Owe et al: ”Utomhuspedagogik som kundskapskalla”, Studenterlitteratur 2007 (svensk).
 
Damhaug, Ole Chr., Elevhøy, Inger Lise A, Lie, Sigmund, Vedum, Trond Vidar, Ødegaard, Torbjørn: "Fritt fram for uteskole - Lek og læring i natur- og miljøfag. Håndbok for lærere", Aschehoug 2001.
 
Grahn, Patrik "Ute på dagis", af m.fl. Stad & Land, 1997.
 
Grundahl, Trine Holck, Larsen, Jens Peter: "Helt ude i skoven - Lemvig tager hånd om fokusbørn", VIA systime 2010.
 
Hebæk, Marit og Liv Sommer Holmen og Anne Retterstøl,”Uteskole – ei praktisk håndbok”, N.W. Damm & Søn as, 2001.
 
Herholdt, Lene: ”Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster. En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole”, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2003.
 
Handicappens Videnscenter: "Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelser. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid. Handicappens Videnscenter 2011.
 
Leicht Madsen, Bent ”Børn, dyr og natur”, Forlaget Børn & Unge, 1988.
 
Lindstrøm, Mette og Karen Lorenzen, artiklen ”Hvad skal vi med kampagner om sundhed” i magasinet ”Focus Idræt” med Temaet Sundhed, november 2003.
 
Løye Christiansen, Jørgen, Trine Hyllested, Søren Nielsen, Albert Chr. Paulsen, Birthe Petersen”Børn og natur – hvorfor og hvordan? – om naturfaglig dannelse for børn og unge, Udgivet af CVU Sjælland i 2003.
 
Lättman-Masch, Robert og Wejdmark, Mats: "Att lära in ute året runt", Nynäshamns Naturskola 2007.
 
Mygind. Erik Artiklen ”Elevers aktivitetsniveau på skole- og naturdage”, i magasinet Focus Idræt nr. 3, 2002.
 
Mygind, Erik Artiklen ”Elevudsagn om undervisning og sociale relationer på yngste klassetrin” i magasinet ”Focus Idræt” med Temaet Sundhed, november 2003.
 
Mygind, Erik: ”Udeundervisning i folkeskolen”, Museum Tusculanum 2005.
 
Nikolaisen Jordet, Arne: "Klasserommet utenfor - Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom", Cappelen Akademisk Forlag, 2010.
 
Nikolaisen Jordet, Arne "Nærmiljøet som klasserom - Uteskole i teori og praksis", Cappelen Akademisk Forlag, 1998.
 
Nikolaisen Jordet, Arne”Lutvann-undersøkelsen – en case-studie om uteskolens didaktikk, Delrapport 2”, Høgskolen i Hedmark, 2003. Kan bestilles ved at kontakte forfatteren på e-mail: arne.nikolaisen@lue.hihm.no.
 
Pedersen, Bente og Anne Brodersen "Haser i skoven ". En sammenlignende undersøgelse mellem børn i skovbørnehaver og børn i traditionelle børnehaver.. Udgiver vist Danmarks Lærerhøjskole.
 
Sabroe,  Britt, Ulla og Per Johnsen "Ud med skolen! - i det grønne klasseværelse, Alinea Lyst & læring, 2002.
 
Schilhab, Theresa S. S. et al: ”Skolen i skoven – hjerne, krop og læring i naturen”, DPU 2007.
 
Tordsson, Bjørn: "Å svare på naturens åpne tiltale. En undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen", Dr. Scient afhandling fra Højskolen i Bø.
 
”Konferansrapport fra Nordisk konferens ”Barn och Friluftsliv – friluftslivets påverkan på barns utveckling, helse och naturforståelse. 17. – 19. oktober 1997. Udgivet af Friluftsframjandet mars 1998, Sverige.