Nærmiljøet som klasserom - Uteskole i teori og praksis

Arne Nikolaisen Jordets bibel fra 1998, der præsentere de norske tanker om udeskole og samler teorier og praksis bag ideen.
Lejrplads på Gl. Ry skole.
Hvorfor undervise børnene ude? Hvorfor egentlig bruge skoven som klasseværelse? Og hvordan? Findes der nogle konkrete erfaringer med udeskole?
 
Ja, er svaret på det sidste spørgsmål – der findes en lang række erfaringer med udeskole. En del af dem er gjort i Norge, og de bliver givet videre i den glimrende norske bog "Nærmiljøet som klasserom - Uteskole i teori og praksis" af Arne Nikolaisen Jordet. Bogen er udkommet på Cappelen Akademisk Forlag as i Norge i 1998 og kan bestilles hjem via boghandleren.
 
naermiljoet-som-klasserom.jpg
 

Udeskole i Norge

I Norge har man siden Grundskolereformen i 1997 haft mulighed for at undervise børnene i de nære omgivelser én dag om ugen. Mange skoler har oprettet referenceområder som ramme for leg, aktiviteter og observationer i nærheden af skolen, og bruger udeskole som en aktiv arbejdsform.
 
Arne Nikolajsen Jordet beskriver de muligheder udeskolen åbner for skolen i dag med udgangspunkt i erfaringer fra et toårigt projekt på Søbakken skole i Elverum. Her flyttede man undervisningen ud én dag om ugen for en 3. klasse – der senere blev 4. klasse.
 
Bogen er delt op i tre dele.
 

Første del

Første del afgrænser og definerer begrebet udeskole således:
"Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet.
Arbejdsmåden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug sådan at de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelse og socialt samvær.
Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet."
 

Anden del

Bogens anden del beskriver de teorier og tanker, der ligger bag udviklingen af udeskolebegrebet. Arne Nikolaisen Jordet ser på samfundsudviklingen, der gør barnelivet mere stillesiddende og adskilt fra virkeligheden udenfor skolen. Og han opstiller på basis af en lang række andre forskere nogle læringspsykologiske og pædagogiske perspektiver for udeskolen.
 

Tredje del

Tredje del af bogen ser på udeskole i praksis, med udgangspunkt i de erfaringer man har gjort med børnene på Søbakken skole. Hvordan organiserer man udeskolen og integrerer den i læseplanen? Hvordan kobler man ude- og indeskole? Hvordan underviser man udendørs? Alt praktisk kan man finde svar – eller oplæg til debat – på her.
 
Bogens tredje del gennemgår også de mange positive erfaringer med eleverne – både gennem citater fra deres egne arbejdsbøger – og gennem iagttagelser. Udvikling af sprog skriftligt og mundtligt, udvikling af elevernes fysiske udfoldelse, de nye faglige muligheder som udeskolen åbner, udvikling af elevernes sociale færdigheder både i forhold til børn og voksne, naturoplevelser mm. gennemgås med udgangspunkt i konkrete erfaringer.
 

Inspiration

Bogen er skrevet på norsk men den er let at læse og forstå.
 
Alt i alt en lærerig, inspirerende og meget anbefalelsesværdig bog der forener teori og konkrete praktiske erfaringer om et vigtigt emne der endnu ikke er fyldestgørende belyst i Danmark. Godt man kan låne lidt fra Norge.
 

Fakta om bogen

Arne Nikolaisen Jordet
"Nærmiljøet som klasserom - uteskole i teori og praksis"
Cappelen Akademisk Forlag as. Oslo, 1998
ISBN 82-456-0463-1
 
Sprog: Norsk
Bogen kan bestilles på biblioteket eller hos boghandleren