Museumsdidaktik

Temanummer af tidskriftet "Unge pædagoger" om udeundervisning på museum.
Drenge skriver. Foto: Dorte Vind.
”Jeg har altid været tilhænger af at tage ud af skolen og bruge museer, historiske pladser og værksteder i undervisningen på alle klassetrin. Jeg tror på, at sådanne museumsbesøg kan være med til at styrke elevernes personlige, kulturelle og alsidige udvikling og dannelse,” udtaler folkeskolelærer Mette Meyhoff Jensen i indledningen til sin beretning om mødet med museet.
 
Museerne giver mulighed for fortællinger, eventyr, oplevelser, udfordringer i både digital og analog form. Udfordringer der kan føre til læring og demokratisk dannelse, hvis undervisningsinstitutioner og museer vil tage udfordringen op!
 

Temanummer om museumsdidaktik 

Mettes artikel er en ud af 18 forskellige artikler fra lærere, museumsfolk og forskere og udgives i et temanummer, nr. 1-2011: ”Museumsdidaktik” fra tidsskriftet Unge Pædagoger.
 
Det er redigeret af Connie Stendal Rasmussen fra Unge Pædagoger og Trine Hyllested, projektleder for MUSKO-Museumsundervisning Syd, Kulturarvsstyrelsens Center for Museumsundervisning i Region Syd. Se mere om indholdet nedenfor.
 

Indhold 

001 Forord: Per Stig Møller
002 Leder: Museerne har potentiale for både oplevelse, læring og dannelse
004 Museernes læringspotentialer – hvad rager det mig?
Ida Brændholt Lundgaard
008 Museumsundervisningens historie. Inge Adriansen & Trine Hyllested
017 Historiefortælling som hovedvejen i livet og benchmark for museumsdidaktik. Mads Hermansen
023 Museernes særlige læringspotensiale i et dialogisk & flerstemmigt perspektiv. Olga Dysthe
031 Samtidskunst, sanseoplevelser og situationel kompetence. Lise Sattrup & Helene Illeris
039 Historien bliver til virkelighed på Broager skole. Helen Krog
047 Det er mere levende på museet. Sally Thorhauge
058 Museumsformidlerens betydning. Mette Meyhoff Jensen
063 Hvordan kan man evaluere udbyttet af museumsbesøg? Marianne Mortensen & Nanna Quistgaard
071 Didaktiske udfordringer og muligheder ved museernes digitale undervisningsmidler. Karin Levinsen & Rikke Ørngreen
078 Børns medierede museumsbesøg. Connie Svabo
085 Digital undervisning på danske museer. Jacob Knudsen
096 Med sans og samling. Mette Boritz
104 Hot Spot – Malmømuseer. Samuel Thelin
111 Valuing the informal setting as a learning space – exposing the gap between intentions and actions. Janette Griffin
115 Partnership in science education should be kept inside schools. Justin Dillon
121 Mange erfaringer i mange rum. Merethe Frøyland
123. Anmeldelser af Ny dansk museologi og Museumsbogen: Praktisk museologi