Udeskole i Danmark - en definition

Udarbejdet og vedtaget af UdeskoleNet i 2008.
UdeskoleNet - ser langt. Foto: Malene Bendix.
Definitionen er udarbejdet og vedtaget på Myrthuegård 1. april 2008 af UdeskoleNet. Den er kort og klar:
 
Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure
 
Vejledende underpunkter kan være følgende:
  • Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion
  • Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.
  • Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.