Udeundervisning i folkeskolen

Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000 - 2003.
Udeskolepiger fra Rødkilde skole. Foto: Lasse Bak Sørensen.

Fra bogens pressemeddelese

På to læreres initiativ fik en klasse på Rødkilde Skole i København mulighed for over 3 år at flytte 20 % af den obligatoriske undervisning ud i skoven en dag hver uge. En gruppe danske forskere med forskelig faglig baggrund valgte at følge elever, lærere og forældre i projektperioden 2000 - 2003. I antologien fremlægges resultaterne af dette projekt.
 
Antologien henvender sig især til undervisere og studerende på universiteter, lærer- og pædagogseminarier, til skoleledere og - lærere, der interesserer sig for udeskole og udepædagogik, samt til de politiske beslutningstagere indenfor området.
 
udeundervisning-i-folkeskolen.jpg
 

Antologien indeholder bidrag fra

 • Erik Mygind, studielektor og ph.d. i arbejdsvysiologi og træningslære ved Institut for Idræt, Københavns Universitet.
 • Lene Herholdt, Cand. pæd. i dansk. Center for Videregående Uddannelser København & Nordsjælland.
 • Søren Kruse, adjunkt i almen fagdidaktik med særlig fokus pålæreplansteori.
 • Annemarie Møller Andersen, ph.d., lektor ved Forskningsenheden for Matematik- og Naturfagsdidaktik, Danmarks Pædagogiske Universitet.
 • Jan Sølberg, cand. scient, ph.dk. studerende ved Forskningsenheden for matematik- og Naturfagsdidaktik, DPU.
 • Rie Troelsen, ph.d. i naturvidenskabsdidaktik og adjunkt ved Forskningsenheden for Matematik og Naturfagsdidaktik, DPU.
 • Christian Jacobsen, Institut for idræt.
 • Astrid Bjørg Jensen, Specialestuderende
 • Peter Lager, specialestuderende
 • Line Kristoffersen, specialestuderende
 • Reinhard Stelter lektor i idrætspsykologi og afdelingsleder på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Magister i idræt, historie og sociologi + ph.d. i psykologi.
 • Knut dietrich, Dr. Phil., var professor i idrætspædagogik på Universitetet i Hamborg, Tyskland.
   

Fakta om bogen

 • Titel: Udeundervisning i folkeskolen. Et casestudie om en naturklasse på R'dkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000 - 2003.
 • Udgivelse, Erik Mygind, Museum Tusculanums Forlag og Institut for Idræt, Københavns Universitet
 • ISBN: 87635 0370 0
 • Pris: 225 kr.
 • Sider: 316