Dogme-sport i skoven

Undervisningsforløbet tilsigter, at eleverne anvender uderummets ressourcer i forbindelse med at skabe lege/øvelser.

Forberedelse

Det er en forudsætning, at eleverne har kendskab til den type øvelser eller idrætter de skal arbejde med. De skal have arbejdet med spiludvikling, forhindringsbaner og derudover vil det være en fordel, at de har arbejdet med øvelser, der har fokus på de samme muskelgrupper, som vi har valgt at fokusere på i oplægget.

Eleverne skal sættes ind i arbejdet omkring logbogen. Ydermere vil det være en fordel at snakke om hvordan man arbejder i grupper, specielt ift. at høre på hinandens idéer og give gode tilbagemeldinger.

Formål

 • at eleverne får mulighed for at være kreative ift. at bruge naturen og nærmiljøet til at lave nye lege, spil og idrætter.
 • at eleverne får mulighed for at undervise deres med-elever i egne spil.
 • at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:
 • anvende grundlæggende idrætslige færdigheder som løb, spring og kast.
 • afprøve og udvikle lege, aktiviteter, øvelser og spil indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsundervisningen at eleverne arbejder godt sammen.

Sådan gør du

Eleverne deles op i 4 grupper og hver gruppe skal skabe én af nedenstående discipliner. Grupperne arbejder selvstændigt med udvikling af spillet og når spillene er færdigudviklede, præsenterer gruppe 1 spillet for de øvrige grupper. Spillene afprøves og udviklingsgruppen agerer som tovholdere for deres egen aktivitet. Herefter er det den næste gruppes tur til at præsentere deres spil for de andre grupper. Inden eleverne deltager i afprøvning af spillene, skal der varmes op. Vi foreslår en let fangeleg i skoven - med lidt udstrækning.

Lærerens rolle i dette undervisningsforløb er vejledende og observerende. Undervejs i processen kvalitetssikrer læreren arbejdet i de enkelte grupper. Derudover skal læreren fungere motiverende og inspirerende overfor grupper, der har svært ved opgaven.

Gruppe 1:
Skab en leg/et spil indenfor et afgrænset område, hvor alle spillere på holdet er aktive.
Tal sammen i gruppen om:

 • Hvilke remedier skal der bruges ( fx. “bold”, grene, sten)
 • Hvor mange spillere på hvert hold?
 • Hvad er reglerne?
 • Hvor lang tid skal legen/spillet vare?

Gruppe 2:
Skab en forhindringsbane med 5 elementer/forhindringer
Tal sammen i gruppen om:

 • Der kan indgå forskellige elementer, som løb, hop, kravl, balance etc.
 • Overvej om det gælder om at være hurtigt igennem (på tid) eller komme bedst muligt (mest elegant) igennem banen?
 • Skal banen gennemføres enkeltvis eller som gruppe?

Gruppe 3:
Skab 2 øvelser hvor I træner overkroppen. Brug skovens ”remedier”
Tal sammen i gruppen om:

 • Hvilke dele af overkroppen bruges i øvelsen?
 • Kan I navnene på nogle af musklerne?
 • Findes der øvelser der bruger flere muskler af gangen?

Gruppe 4:
Skab 2 øvelser hvor du træner benene. Brug skovens ”remedier”
Tal sammen i gruppen om:

 • Hvilken del af dine ben bruges i øvelsen?
 • Kan I navnene på nogle af musklerne?
 • Findes der øvelser der bruger flere muskler af gangen?


Opmærksomhed: Lad eleverne arbejde selvstændigt med opgaven, men vær klar til at træde ind med forslag og tilretninger, specielt ift:

Grp 1:      Forslag til justeringer af regler
Grp 2:      Opmærksomhedspunkter ift. at udføre spring sikkert (basisfærdigheder)
Grp 3/4:   Opmærksomhedspunkter ift. at udføre træningsøvelserne sikkert og korrekt

 

Bearbejdning

Eleverne skal skrive en logbog i løbet af dagen og efterbehandle arbejdet tilbage i klassen, eller som lektie til den efterfølgende undervisningsgang i idræt. Dette skal gøres mens deres tanker og refleksioner stadig er i frisk erindring.

Logbogen skal indeholde overvejelser og spørgsmål omkring:

 

 • Beskrivelse af aktivitet → Hvad går legen/spillet ud på?
 • Samarbejdet → Hvordan gik samarbejdet? Kunne i blive enige - hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad fungerede godt i legen/spillet - hvorfor?
 • Hvad fungerede mindre godt i legen/spillet - hvorfor?
 • Hvordan fungerede de andre gruppers spil/aktivitet?
 • Hvad tager du med dig fra dette forløb? Har du lært noget nyt?


Landkort: Forløbet foregår i et park- eller skovområde der indeholder træer/grene, sten og andre genstande, der kan anvendes aktivt i udformningen af spillene.
Adgang til skoven: Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti i private skove. I offentlige skove må man færdes overalt.

Forslag til videre arbejde

Undervisningsforløbet tilsigter, at eleverne anvender uderummets ressourcer i forbindelse med at skabe lege/øvelser. Forløbet lægger op til at eleverne skal opfinde spil og øvelser i grupper og med udgangspunkt i omgivelserne/nærmiljøet.

Læs også

Viser  ud af 

Dogme-sport i skoven