Læring og trivsel i folkeskolen

Find UVM-hæftet "Varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp".
Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen bygger en bro. Foto: Malene Bendix.

Undervisningsministeriet har i efteråret 2014 udgivet seks hæfter med viden om undervisning med fokus på læring og trivsel. Her har de samlet viden om, hvad der virker, er helt centralt og skal udnyttes af lærere, pædagoger og skoleledere i arbejdet med folkeskolereformen, så de gode løsninger kan komme i spil til gavn for eleverne.

Find hæftet "Varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp" på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs også

Viser  ud af