Flagermus og natsværmer

Flagermus og natsværmer er en leg, som viser, hvordan flagermusen jager.
Sovende flagermus. Den hænger i træerne med hovedet nedad og har foldet sine vinger sammen. Flagermusene sover om dagen i hule træer og andre huler. Foto: NaturGrafik.dk

Kort om flagermus og lyd

Flagermus er de eneste pattedyr, som flyver rigtigt. De lever i hule træer, på lofter og i huler - og jager om natten. Flagermus ser ikke godt, men flyver alligevel hurtigt og ubesværet omkring og jager natsværmere og andre flyvende insekter. Hvordan kan de det?
 
At se med ørerne
Når en flagermus jager, udsender den et ultrahøjt skrig, der er så højt i tonen/frekvensen, at vi mennesker ikke kan høre den. Hvis lyden rammer en natsværmer, bliver den kastet tilbage – og flagermusen opfanger ekkoet med sine kæmpestore ører og sin formidable hørelse. Flagermusen bruger altså lyd til at jage. Den bruger også skrig og ekko til at orientere sig, så den ikke flyver ind i noget. Man kan nærmest sige, at den ”ser” med lyd.
 

Sådan gør I

Stil jer i en cirkel, som er cirka fem meter i diameter.
  • Vælg en flagermus. Han/hun får bind for øjnene.
  • Vælg tre natsværmere. De stiller sig ind i ringen. 
  • Nu skal flagermusen fange natsværmerne – med lyd.
  • Når flagermusen råger ”Flagermus”, så skal de tre natsværmere svare ved at råbe ”Natsværmer” – uanset, hvor de står.
  • Flagermusen skal lytte sig frem – og fange sig en natsværmer ved at røre eller tikke én af de tre natsværmere.
  • Når en natsværmer er fanget, bliver den flagermus. Den gamle flagermus går ud i ringen – og bytter plads med en ny natsværmer.
Hvis flagermusen har svært ved at fange natsværmerne, så sæt en ekstra flagermus ind i ringen.
 
Tal sammen om, hvordan det er at orientere sig med hørelsen – at "se med ørerne”.
 
Alternativ leg: Ræv og byttedyr
Lav en cirkel, som før. I midten af cirklen er en ræv og fire byttedyr (en mus, en fugl, et firben og en frø). Hvert byttedyr får bundet en klokke om benet, så man kan høre, når det løber. Ræven skal nu fange byttedyrene med bind for øjnene. Byttedyrene kan vælge at liste af sted, så de ikke larmer – eller springe for livet med larm og støj.

Alle kan bruge ideen her – børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer eller pædagog, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.