Danmarks skove

Beskrivelser og seværdigheder fra 167 skove
Forside af bogen "Danmarks skove".

Anmeldelse

Beskrivelser af 167 danske skove fra hele landet. Den enkelte skovs beliggenhed er vist på et lille kort. Seværdigheder i skoven er vist på et andet kort og suppleret med oplysninger om de enkelte lokaliteter. Derudover er skovens terræn, dens træer, planteliv, dyreliv, historie og drift beskrevet.

Bogens indledning giver et koncentreret og godt overblik over: Adgangsregler i skoven, de danske skoves historie, skovenes drift, skoven som økosystem, skovens træer og buske, skovtyper og fortidsminder i skoven.

Alt i alt en god bog hvis du skal planlægge en tur i en skov lige i nærheden. Bogen er også god hvis du hurtigt vil skaffe dig overblik over skov og skovdrift. Og så er den pæn.
 

Bestilles hos

Boghandleren eller på biblioteket.