Underholdning eller undervisning ?

Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet.
Forside af bogen "Underholdning eller undervisning".

Bag på bogen

Underholdning eller undervisning? - Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet er en håndsrækning til lærere med henblik på at kvalificere brugen af disse miljøer. Science centre, planetarier, skoletjenester på museer, zoologiske haver, naturskoler, virksomhedsformidling og andre såkaldt "uformelle læringsmiljøer er et fænomen, der har udviklet sig siden 1960érne. De er både en mulighed og en udfordring for lærerne.
 
Bogen giver en lang række konkrete forslag til, hvordan man kan forberede, afvikle og efterbearbejde undervisningen på sådanne ekskursioner. den har eksempler og ideer fra indskoling, mellemtrin og overbygningsundervisning, men kan også bruges til aktiviteter for SFO og ungdomsskole.
 
Bogen diskuterer, hvordan man kan fremme en mere bevidst, didaktisk tilgang til ekskursioner:
  • Hvilke formål kan lærere have, når de tager elever med ud?
  • Hvordan kan de støtte elevernes lørerprocesser i disse situationer?
  • Hvordan kan man undgå, at besøg udenfor skolen bliver mere underholdning end undervisning?
  • Hvad kan lærerne bruge de forskelilge eksterne miljøer til i den faglige undervisning?
Bogen henvender sig til lærere og pædagoger i både indskoling, mellemtrin og overbygning i grundskolen, men også formidlere på de eksterne læringsmiljøer vil kunne have glæde af bogen.
 
Forfatteren er ph.d. i naturfagsdidaktik og lektor i natur/teknik og biologi ved læreruddannelsen i Holbæk, UC sjælland, men bruger også sin erfaring fra pædagoguddannelse, ungdomsskole og eksterne læringsmiljøer.
 

Anmeldelse fra folkeskolen

Underholdning eller undervisning har fået en flot anmeldelse i Folkeskolen.