Børn og natur - hvorfor og hvordan

- om naturfaglig dannelse for børn og unge
Udeskolebørn fra Bavneskolen. Foto: Henning Bagger.

Anmeldelse

Et meget læseværdigt udviklingsarbejde om børns og unges naturfaglige dannelse - og den centrale rolle lærere og pædagoger spiller for udvikling af denne. En række fagfolk med vidt forskellig baggrund søger at besvare spørgsmål som:
  • Hvad er det for en naturfaglig dannelse børn og unge skal have gennemgået når deres lærere og pædagoger tager afsked med dem?
  • Hvordan forbereder vi de unge til demokratiske borgere i samfundet og til måske at tage en naturfaglig uddannelsen?
Bogen bygger på en række foredrag og workshops der blev præsenteret på en konference afholdt af CVU-Sjælland i Holbæk i april 2003 og kan varmt anbefales.
 
Læs kapitlet: "Naturfaglig dannelse for børn og unge", af Trine Hyllested.