Uteskole og lærerprofesjonalitet - visioner og virkelighet

Hovedfagsopgave fra Norges Idrettshøgskole, 2002
Bliv Skjoldunge fjordens liv og stenrev. Foto: INSP Media

Anmeldelse

Opgaven er en del af Lutvannprojektet. Lutvannskolen i Oslo, der systematisk arbejder med udeskole, er blevet undersøgt indenfor en lang række felter. Dette arbejde beskæftiger sig med lærerens valg af metoder, og hvilke lærerroller, der ses i udeskolen på Lutvannskolen.
 
Kristian Abelsen skriver i sammendraget: "Lærerne ved Lutvann skole har et stærkt ønske om at drive god skole efter den progressive pædagogiks idealer. Lærerne udveksler ideer i kollegiet, de følger i stor grad samme mål for organiseringen og de opsøger i naturen mange af de samme nærmiljøer på de ugentlige udedage.
 
Når det gælder den konkrete undervisningspraksis er variationen i lærernes arbejde derimod stor - og rapporten peger på at der ikke findes en fælles praktisk-didaktisk overbygning for Lutvannlærernes udeskolepraksis. Analyse af situationer i udeskolen afdækker derimod en overraskende stor variation i den måde lærerne underviser - og også at lærerne har forskellig handlingskompetencer".
 
Opgaven diskuterer forholdet mellem lærernes visioner - og den virkelighed de skaber med deres undervisning. Den identificerer fire forskellige typer af lærere på Lutvannskolen:
  • Flyt-ud-læreren: Traditionsbærende med sans for alsidig medlæring
  • Spejder-læreren: Mesteren med ubetinget tro på samarbejdslæring
  • Fri-flyt-læreren: Aktivitetslederen som lader eleverne sætte dagsordenen
  • Ideal-læreren: Læreren som skaber forundring og følger op på den

En meget anbefalelsesværdig rapport.
 

Fakta om rapporten

Kristian Abelsen
Uteskole og lærerprofesjonalitet - visioner og virkelighet
Hovedfagsopgave, Institut for samfundsfag, Norges Idrettshøgskole, 2002.
 
Hent rapporten som PDF-fil (OBS den fylder 15 MB !)