Uteskoledidaktikk

- ta fagene med ut. Norsk udeskoledidaktik om at bygge bro mellem det virkelige liv og faglig viden.
Forside af bogen Uteskoledidaktikk.

Anmeldelse

En tværfaglig gruppe, hovedsageligt af lærere ved læreruddannelsen i Høgskolen Nord-Trøndelag, har udgivet denne antologi, som er en meget grundig og kritisk indføring i det at bruge omverdenen som forståelsesgrundlag. Der er ikke noget selvfølgeligt eller moralsk i brugen af udeskole fra en lærergruppe, der er opvokset med nødvendigt friluftsliv fra meget tidlig alder og er stærkt afhængige af vejr og eksistensgrundlag i deres naturgivne rammer. Det kan vi lære af her i Danmark. Tværtimod er det en refleksiv indføring i muligheder og begrænsninger ved at arbejde med nærmiljøet som en del af skolens undervisning og livsforståelse. Ved at tage flere læringsarenaer i brug, kan vi koble kundskab og proces. Vi kan variere, gøre opgaver synlige, levende og nyttige. Eleverne kan studere egenskaber og sammenhænge, som de så senere kan få abstrakte og symbolske begreber på.

Del 1
Bogen indledes med en didaktisk del eet, hvor der startes med en gennemgang af, hvad der kan forstås ved udeskole og metoder i undervisning udenfor. Det klargøres, at der ikke er noget rigtigt eller forkert, men at al udeskole må tage udgangspunkt i hvilket mål, der er for undervisningen, hvilke lærere og elever, der bruger det. Udeskole er en metode til mere end at undervise udenfor. Den bygger på velkendte pædagogiske læringsteorier og giver mulighed for enkle undervisningsredskaber, som f.eks. den udforskende samtale. Der er en glimrende artikel om læringens dimensioner, bl.a. Blooms taksonomi.

Del 2
Del to tager fat på de grundlæggende færdigheder som norsk, matematik og brug af digitale medier. Den beskriver, hvordan man helt konkret kombinerer udeundervisning med de grundlæggende fag. Der arbejdes med tekster, skilte, kort og lokalpresse. Præcisering af ord og begreber for omverdens elementer som f.eks. bæk, å, flod og hav. Et matematik-kapitel med både kvalificeret teori og konkret brugsorientering. Muligheder og mangfoldighed for læring ved brug af digitale muligheder.

Del 3
Tredje og sidste del af bogen fremhæver eksempler på refleksiv udeundervisning i forskellige fag. Naturfagene er selvfølgelig oplagte, men også kunst, historie, religion og samfundsfag rummer konkrete og brugbare eksempler. F.eks. historie/samfundsfag i nærmiljøet, det bebyggede miljø som læringsarena, en undersøgelse af skolen og dens nære områder: Hvornår er det opstået? Har det ændret sig fra det blev bygget og til nu? Hvordan hænger det sammen med andre områder med bebyggelse i nærheden? Hvorfor ser det ud som det gør og hvordan tror I det kommer til at se ud i fremtiden? Hvad er de gode ting ved området og hvad mener I kan forbedres? I samme stil er der eksempler på undersøgelser af indkøbscenteret, virksomheden og bykernen.

Anbefaling
Teksten er velunderbygget med gode figurer og omhyggelige litteraturhenvisninger. Efter hvert kapitel findes en grundig bibliografi. Bogen kan anbefales til pædagoger og lærere, men også til feltarbejde og AT-opgaven i gymnasiet.

Omtale på norsk

Alternative læringsarenaer kan gi elevene økt læringsutbytte. Klasserommet er den mest brukte og ofte også den beste læringsarena. I flere sammenhenger er det likevel slik at vi ikke klarer å nå skolens mål på en tilfredsstillende måte uten å ta i bruk andre læringsarenaer. Dette er en antologi om hvordan vi kan drive faglige aktiviteter og legge til rette for økt faglig læringsutbytte ute.

Når vi møter den reelle verden, enten i den frie naturen eller i det konstruerte miljøet, møter vi en virkelighet der fagene er blandet sammen. Undervisning utenfor klasserommet har dermed et stort potensial for å gjøres tverrfaglig. Derfor er denne boka skrevet som et samarbeid mellom flere fag.

Ofte får vi lærere spørsmål fra elever som lurer på hvorfor de må lære alt innenfor alle fagdisipliner. Svaret på det er enkelt: Vi omgir oss av en verden full av fag, og det er også derfor vi skal lære fag. Ved å kikke opp fra boka og relatere faget til det praktiske gir vi elevene en mening med faget, og vi bidrar samtidig til å bygge en bro mellom det virkelige liv og boklig kunnskap. I dette spenningsfeltet har vi også unike muligheter til å legge til rette for utvikling og læring av grunnleggende ferdigheter.

Uteskoledidaktikk er aktuell for studenter, lærere og lærerutdannere som ønsker å styrke denne kompetansen.