Stensamlingen fra fjorden

Forløbet skal give eleverne kendskab til bjergarter og deres oprindelse, samt til istidens betydning for sten i Danmark.
Tag ud og se stensamling fra fjorden i Salvadparken. Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Forberedelse

Undervisning med stensamlingen foregår ved nationalparkens blå klasseværelse ved Salvadparken. Stensamlingen kan bruges hele året, men da I skal finde sten ved vandet, er det en god ide med gummistøvler.  

I kan vælge at forberede jer hjemmefra ved at gennemgå istidshistorien, og særligt isfremstødene i den Sen Weichselske istidsperiode, der har skabt det Sjællandske landskab, vi kan se i dag. I kan også gennemgå bjergarterne hjemmefra, og efterprøve jeres viden på stensamlingen.

Videoer om istider og bjergarter på nettet:

Opgaven

Forløbet skal give eleverne kendskab til bjergarter og deres oprindelse, samt til istidens betydning for tilstedeværelsen af sten i Danmark.

Sådan gør du

Ved Salvadparken er en stensamling af interessante stenblokke, der er fundet ved udgravningen af Frederiksborgvej. Hver sten er blevet identificeret med bjergart, stenart, oprindelsessted m.v., og oplysningerne er givet på et infoskilt ved samlingen. Infoskiltet eller bestemmelsesdugen i grejkassen giver i simple træk oplysninger om, hvordan man kan bestemme magma-, sedimentær- og metamorfe bjergarter. Stensamlingen er derfor et godt udgangspunkt for at give og øve kendskab til bjergarter i praksis.

Som en del af elevernes arbejde med at bestemme bjergarterne i stensamlingen, kan de via infoskiltets oplysninger om stenens alder genfinde stenens alder på samlingspladsen (Spiralen) i Salvadparken, hvor jorden og livets udviklingshistorie er illustreret.

I kan også på infotavlen finde de steder, hvorfra stenene er bragt hertil, og med jeres viden om istiden, kan I drøfte, hvordan gletsjer-isen kunne transportere stenene hertil. En af stenene i stensamlingen bærer tydelige slidflade og skurerstriber fra isens bevægelse hen over fjeldene, hvor stenen er blevet slebet flad på den ene side.

Når eleverne har øvet sig i at bestemme bjergarterne i stensamlingen, skal I prøve at bestemme sten fra stranden mod syd. Her kan I med fordel dele eleverne op i grupper, der hver får en bestemmelsesdug for sten og bjergarter. Eleverne kan tage bestemmelsesdugen med sig, og finde et godt sted ved stranden, hvor de kan fortsætte med at øve bestemmelsen af bjerg- og stenarter.

For at motivere eleverne, kan I lave en konkurrence, hvor grupperne skal finde et bestemt antal sten, som de mener, er svære at bestemme som bjergart (stenene bør minimum være på størrelse med en knyttet næve.) Når grupperne har fundet et aftalt antal sten, som de gerne vil udfordre de andre grupper på, kan I samle grupperne og på skift lade dem bestemme de andre gruppers sten. For hver sten, som grupperne kan bestemme bjergarten for, vinder de et point. Husk at smide stenene tilbage på stranden, så de ikke genere græsslåningen.