Græskar og halloween!

Klassen tager ud på en gård, hvor man dyrker græskar. Bonden fortæller - og eleverne skærer græskarmænd og digter uhyggelige historier om dem.
Den store græskarmand!

Forberedelse

Lærerens forberedelse

 • Kontakt en bonde, som dyrker græskar. Sæt bonden ind i forløbet, så han kender sin rolle, og hvad der i tiden op til er arbejdet med, så vi undgår gentagelser. Aftal med bonden, at I gerne vil købe et antal græskar af ham.
 • Arranger transport.
 • Forbered eleverne på turen - og på, hvordan de skal opfører sig, når de er ude på gården. Ydermere skal knivsikkerhed også komme på tale i forberedelsen til turen.
 • Skriv et forældrebrev, hvor dagen beskrives, så de har kendskab til, hvad deres børn skal, og hvad meningen er med det.

Elevernes forberedelse:

Forløbet kommer til at foregå efter inde-ude-inde princippet:

Inde:

 • I arbejder med halloween som tradition, dets oprindelse, hvorfor man klæder sig uhyggeligt ud
 • I arbejder derefter om græskarets relevans i forhold til halloween; hvordan græskaret blev indblandet i halloween-temaet og hvorfor man skærer det ud

Sådan gør du

Ude:

 • Klassen tager ud på det økologiske familielandbrug, Stengården, ved Bregnerød, hvor der dyrkes græskar.
 • Bonden giver rundtur, og fortæller om græskarens oprindelse; hvordan græskar dyrkes og høstes; hvilke kendetegn på kvalitet, der findes vedrørende græskar
 • Bonden kommer ydermere ind på, hvordan et økologisk landbrug skiller sig ud fra konventionelt landbrug og drager eventuelt direkte paralleller til hans dyrkning af græskar.
 • Eleverne udhuler og udskærer græskarer til lanterner i par. Hvis græskarrene kan tages med hjem gøres dette, ellers tager eleverne/læreren billeder af deres græskar til dagen efter (næste lektion).
 • Dagen sluttes af.

Bearbejdning

Inde:

 • Eleverne skriver en uhyggelig historie ud fra deres græskarmænd. Her har læreren stilladseret således, at eleverne har redskaber til at skrive en uhyggelig historier (gloseliste, kronologi, detaljer, stemning etc)
 • Et eksempel på stilladsering af uhyggelige historier kunne være at se et afsnit af “Grizzly Tales”, hvor der ud fra det afsnit, uddrages kendetegn og tematik om gysergenren.
 • De uhyggelige historier præsenteres for hele klassen.

Forslag til videre arbejde

Hvis forløbet skal videreudvikles, kan I arbejde med at lave mad med græskar som hovedingrediens eller mad efter halloween traditioner.

Engelsk:

Skriftlig kommunikation:
Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk.

Mundtlig kommunikation:
... give korte, sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer…

Madkundskab:
... opnå viden om råvarer og deres kvalitet. … forstå, hvordan mad indgår i en kulturel sammenhæng.