Bonden, ulven, geden og kålhovedet

Sjov øvelse i logisk tænkning udført som skuespil.
Bonden, ulven, geden og kålhovedet.

Kort om forløbet

Sjov øvelse i logisk tænkning, udført som skuespil.
 

Formål

Eleverne arbejder matematisk med kombinatorik, strategi og regler - dramatisk med at lave og opføre et skuespil.
 

Forberedelse

Del eleverne i hold á 4 elever. Kopier (og laminer) opgaverne nedenfor.
 

Sådan gør du

Grupper
Fordel eleverne i grupper på 4. Giv dem opgaven og instruktion: Her er en opgave, som I skal spille. (Gad vide hvem, der skal spille kålhoved?). Grupperne fordeles med god afstand langs floden.
 
Bonden, ulven geden og kålhovedet
En bonde har været på marked. Han har købt en ulv, en ged og et kålhoved og er nu på vej hjem. Han skal krydse en flod på vejen og plejer at bruge en lille bro, han selv har bygget. Da han ankommer til floden, er broen styrtet i floden, og han bliver nødt til at bruge den lille robåd i stedet. Imidlertid kan båden kun bære bonden og ét af hans indkøb, så han må ro frem og tilbage flere gange. Det er ikke så lige til: Hvis han efterlader ulven sammen med geden, æder ulven geden i løbet af et splitsekund. Hvis han efterlader geden sammen med kålhovedet, spiser geden kålhovedet i en ruf.
  • Hvordan kan bonden få geden, ulven og kålhovedet sikkert over på den anden side af floden?
  • Fordel rollerne imellem jer og vis hvordan I vil gøre det.
     

Ekstra opgave 

De grupper som bliver først færdige kan få en ekstra opgave af samme slags:
 
Hvordan kommer soldaterne i sikkerhed?
Fire soldater er efter en træfning med fjenden blevet isoleret fra deres enhed. De befinder sig ved bredden af en flod, som de er nødt til at krydse for at komme i sikkerhed. De har til alt held fundet to lokale drenge, som er villige til at fragte dem over floden i deres lille robåd. Desværre viser det sig, at båden kun kan bære de to drenge eller én soldat ad gangen. Soldaterne har ikke noget reb eller andre hjælpemidler.
  • Hjælp dem med at udtænke et system, der bringer de fire soldater sikkert over floden og i sikkerhed for fjenden.
  • Fordel rollerne imellem jer og vis hvordan I vil gøre det.
     

Baggrund

Udeskolebånd i Lemvig kommune
Dette materiale er lavet af lærere i Lemvig kommune. Dansk og matematiklærere fra alle kommunens 4. klasser har i efteråret 2009 arbejdet med at kvalificere ”Udeskoleaktiviteter” fagligt gennem kursusforløb, fælles udvikling og egne erfaringer.
 
Ud af dette forløb kom der mange aktiviteter og undervisningsforløb, der her er beskrevet og kan anvendes af alle, der har lyst til selv at arbejde ude. Forløbene er planlagt, udviklet og gennemført, hvorefter de er evalueret gennem sparring og beskrevet detaljeret. Forløbene er samlet og redigeret af lektor Karen Barfod, FleXika og læreruddannelsen i Nørre Nissum.
 
Hvad er udeskole
Udeskole er en skoleform, hvor børnene undervises regelmæssigt uden for skolens mure i folkeskolens almindelige fag. Denne måde at undervise på har vist sig at give en mere helhedsorienteret og dyb læring, hvor børnene arbejder med hele kroppen, sanserne og hovedet i en integreret læringsproces. I Lemvig Kommune satses der på, at alle 4. klasser kommer til at arbejde med udeskoleaktiviteter. Se meget mere i "Viden om udeskole" her på sitet.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.