Lyrik og rum

Gennem fortolkning af digtet "Den sidste gang gennem byen" skal eleverne få lydene fra byen til at spille sammen med Dan Turèlls lyrik.

Forberedelse

  • Print digtet "Den sidste gang gennem byen" af Dan Turèll.
  • Skaf lydoptager.
  • Download Audacity

Sådan gør du


1. lektion

Introduktion til opgaven og præsentation af læringsmålene.

Analyse af digtet.

Formering af grupper og uddeling af digte. Derefter læses digtene og analyseres i grupperne ud fra følgende spørgsmål: Hvad vil forfatteren med teksten? Hvilke stemninger og billeder er der i digtet?

2. lektion

Ud i byen med ørerne på.

Eleverne tager deres liste fra forrige lektion med ud i byens rum og lytter og leder efter lyde. der kan understøtte stemninger, billeder og formålet fra digtet.

Eleverne afslutter lektionen med at beslutte sig for mindst syv lyde, de vil optage og arbejde videre med i næste lektion.

3. lektion: Digtet ud i byen

Eleverne tager deres digt og optager med ud i byen og laver optagelser, hvor de afprøver forskellige måder at læse digtet op på.

Målet med lektionen er, at de kommer i gang med at læse højt, får testet optageren og får nogle optagelser i hus, hvor de ikke har bearbejdet optagelserne, men lader tilfældighederne spille ind i hvordan digtet kommer til at lyde.

Eleverne afslutter med at nedskrive refleksioner over optagelserne.

4. lektion: Digtet i stilhed

Eleverne skal på baggrund af deres erfaringer fra forrige lektion, læse digtet op og optage det i et rum uden baggrundslyde (i næste lektion skal de optage by-lyde og derefter klippe dem sammen med digtet).

Lytte optagelserne igennem og nedskrive refleksioner over oplæsningen.

Hvis eleverne er hurtigt færdige, kan de gå i gang med at lære lydredigeringsprogrammet at kende (Audicity).

5. lektion: Optag udvalgte lyde

Eleverne tager deres liste over udvalgte lyde, de vil optage og revidere den på baggrund af deres erfaringer med optagelserne af digtet i byen og optagelser uden lyde og beslutter sig for, hvilke lyde de vil optage.
Herefter bevæger de sig ud i byrummet og optagelserne.

6.-7. lektion: Redigering

Eleverne skal nu lægge de optagede lyde fra byen under digtet, de har optaget uden baggrundslyde og skabe deres endelige værk.

8. lektion: Præsentation

Grupperne spiller deres færdige værker for hinanden. Efter gennemlytning af hvert værk, skal eleverne reflektere i plenum, over hvordan hver gruppe har løst opgaven.

Bearbejdning

Se lektionsplanen ovenfor.

Fortolkning. Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.