Hvad må man i skoven

Læs, hvad du må i de offentlige og i de private skove.
Børn løber på spang i Rørmosen ved Roskilde

Skovens regler

Ved indgangen til mange skove står et skilt, der fortæller om skoven er offentlig eller privat.
 
I de offentlige skove må du:
 • være døgnet rundt
 • gå overalt, undtagen hvor der er sat hegn
 • skære eller klippe kviste af løvtræer, hvis de er over 10 meter høje
 • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug
 • ride hvis man overholder en række betingelser, spørg skovdistriktet.

I private skove må du:

 • være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
 • gå på veje og stier - og i umiddelbar nærhed af veje og stier
 • ikke skære eller klippe noget af træerne
 • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug
 • kun ride efter nærmere aftale med ejeren.

I alle skove må du:

 • cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
 • holde hunden i snor. Kun i de særlige hundeskove må den løbe frit
 • aldrig grave planter op.
Mange typer af arrangementer kræver tilladelse, uanset om skoven er offentlig eller privat. Spørg hellere skovejeren en gang for meget end for lidt.
 
tarzangynge_0.jpg
Tarzangynge - efter aftale. Udeskolebørn på Bybækskolen.
Foto: Stinne Krarup.

Uskrevne regler

 • Husk at du er gæst i skoven, hvad end det er en privat eller offentlig skov. Tænk dig om, så du ikke kommer til at overtræde nogle af de regler der gælder her.
 • Smid aldrig affald i skoven. Hvis du støder på affald, så tag det med og smid det i en affaldsspand.
 • Tænk på, at der også er andre der bruger skoven og glæder sig over den.
 • Skoven er levested for en masse dyr og fugle. De bor her – og de bliver let skræmt og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven skal du derfor bevæge dig nogenlunde roligt omkring. Så kan du se og opleve mange flere dyr.
 • Når dyrene yngler skal du være ekstra forsigtig. Hvis du finder et rådyr-lam må du aldrig røre ved det. Gå hurtigt videre, så dets mor kan komme hen til det igen.
 • Husk på, at træstabler, juletræer, grangrene og brænde er en del af skovens produktion. Dem må du selvfølgelig ikke fjerne.
   

Tilladelse til at gå uden for vej og sti

Når der undervises i skoven, er det en stor fordel at kunne gå udenfor vej og sti. Det må man gerne i offentlige skove - men i private skove skal man først have skovejerens tilladelse. Med skovejerens tilladelse undgår du at komme i konflikt med andre brugere, særlige naturhensyn eller skovejerens andre interesser.

Hvis du vil undervise i en privat skov, så ring til skovejeren og spørg om lov til at gå udenfor vej og sti - og til eventuelle andre aktiviteter der ikke umiddelbart er tilladte. Skovejeren er den der kender skoven bedst og kan derfor også hjælpe med at finde egnede tidspunkter og steder i skoven til undervisningen.

Hvis du er i tvivl om hvem der ejer en bestemt skov, så ring til Dansk Skovforening på telefon 3324 4266. Du kan også kontakte Skoven i Skolens sekretariat på samme nummer. Så prøver vi at hjælpe dig med at finde ejeren.