Skovarbejder for en dag

Fæld et træ sammen med en skovarbejder - og skriv en reportage om, hvordan I bar jer ad.
Skovarbejder med motorsav, økse og sav.

Formål

  • at lære hvordan man bruger sav og økse,
  • at stifte bekendtskab med træ som materiale,
  • at lære noget om samarbejde,
  • at lære at beskrive et handlingsforløb,
  • at lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster,
  • at tale, samtale og lytte med udgangspunkt i en fælles oplevelse.
     

Forberedelse

Aftale
Træf aftale med en skovfoged eller jeres naturskole om at få lov til, og instruktion i, at fælde et træ – eller helst flere, så alle får noget at rive i. Mange skovdistrikter og naturskoler har save og økser I kan låne. 

Tøj
Eleverne skal søge for at have tøj og sko på der tåler at blive snavset - og som passer til vejret.
 

Sådan gør du

Lær at fælde træer
Få en fagmand til at vise jer, hvordan man fælder et træ. Bagefter får I selv lov til at save med håndsav og bruge økser.

Når man fælder et træ skal man vide hvilken retning træet falder i, så der ikke er nogen der får det i hovedet. Derfor skærer skovarbejderen et trekantet snit (forhug) i stammen i den side som træet skal falde til. Når forhugget er lagt, saver skovarbejderen træet over fra den anden side med sin motorsav. Træet vil læne sig over mod trekantsnittet – og falde i den rigtige retning.
border=0 
Her er et trekantsnit i højre side. Når skovarbejderen saver ind fra venstre, vil træet falde mod højre. Tegning: Eva Wulff

Hvilke træer skal tyndes ud
Skovfolkene ved hvilke træer der skal fjernes – og hvordan I skal gøre det. De ved også, hvor store træer der passer til jeres årgang. Skovfolkene fortæller også, hvor lange stykker I skal save træerne i.

Årringe og tid
I kan sikkert få lov til at save den nederste trille af, og tage den med hjem til at tælle årringe på.

Brænde
Måske kan I save og hugge brænde som I kan tage med hjem ot tørre, eller lave bål af ved en senere lejlighed. Der er intet så godt som at varme sig ved et bål af træ, man selv har fældet.

Tag fotos
Under hele arbejdet tager I billeder til en billedreportage om turen. Det kan være dig, der står for at fotografere - men hvis det ikke forstyrrer eleverne for meget i deres oplevelser, så kan de også selv fotografere med deres mobiltelefoner.
 
Bearbejdning
Når I kommer hjem i klassen, forsyner I billederne med korte tekster - og laver en fotoreportage om, hvordan I fældede træer. En oplevelse som den skitserede giver mange gode episoder, der kan beskrives med en kort tekst. Afhængig af børnenes alder og kunnen, kan de skrive eller diktere teksten til læreren.
 
Det hele sættes op på en flot plakat eller lignende, så I har det som en fælles fortælling i klassen.
 

Baggrund

Om at fælde træer
I moderne skovbrug skal der med mellemrum fældes træer for at give plads til de andre. Store tykke stammer giver den bedste pris til skovejeren. På et givet areal produceres der stort set lige meget træ, uanset hvor mange stammer der er på arealet. Derfor er det en fordel at få hele tilvæksten lagt på få store træer, frem for at sprede den på en masse tynde træer. Derfor er udtyndingen nødvendig.

I gør således et gavnligt stykke arbejde for skoven, ved at fælde nogle af de dårligst formede træer, så der bliver bedre plads til de andre. Helt på samme måde som med f.eks. gulerødder i køkkenhaven.

Save
I dag fælder man ikke træerne med håndsav, men med motorsav eller store skovningsmaskiner på traktorer. Man skal være 18 år for at måtte bruge en motorsav.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.