Besættelsen i Stenbjerg

Eleverne lærer om besættelsen i Stenbjerg, med udgangspunkt i en specifik hændelse, hvor en amerikansk flyver skyllede i land, og blev begravet på stranden.
Udeskolebørn. Foto: INSP media.

Forberedelse

Print arbejdsark og arranger transport til Stenbjerg.

Opgaven

Eleverne arbejder med "krig", "fred" og "besættelse" med udgangspunkt i en flyverbegravelse, som fandt sted i Stenbjerg i 1944.

Eleverne beskæftiger sig med besættelsestidens spor i Stenbjerg, og får derigennem viden om og kendskab til besættelsestidens problematikker, herunder samarbejdspolitikken under krigen. Desuden får de indsigt i hvordan verdenskrigen globalt kunne påvirke såvel Danmark nationalt som livet lokalt.

Sådan gør du

1. Forberedelse hjemme i klassen
Eleverne arbejder inden besøget med besættelsestiden og 2. Verdenskrig, ved at læse en tekst (bilag 1) og arbejde med den (bilag 2).
 
Som supplement kan eleverne i danskundervisningen læse ”Den gode soldat” af Viggo F. Møller, der er et sarkastisk/hadefuldt digt fra den danske modstandskamp.

2. Besøg i Stenbjerg
Læs og diskuter ved mindestenen på Stenbjerg Kirkegård.

Ved mindestenen over Bernard Sabbath på Stenbjerg Kirkegård, genlæser eleverne sammen to og to teksterne i bilag 1.

Besvar eller diskuter:

  • Hvorfor kunne beboerne ikke kontakte politiet?
  • Hvorfor tyskerne ikke ville have flyveren begravet på kirkegården – hvad kunne der ske ved det (bilag 2)?
  • Hvorfor ville lokalbefolkningen have ham på kirkegården?
  • Hvad var tyskerne bange for? Vi er I 1944, og altså hen mod slutningen af en besættelse.
  • Hvad tror du de tyske soldater mente om livet i Stenbjerg?  

Herefter går børnene til vandet, og etablerer selv en flyvergrav.

Anlæg en flyvergrav (bilag 3):

Eleverne læser, eller læreren fortæller om piloten, der blev begravet på stranden i 1944.

Lav derefter et midlertidigt gravsted for en flyver, der er drevet i land. Brug de forhåndenværende materialer og sørg for, at gravstedet udviser værdighed og respekt for den døde.

  • Diskutér, hvad det ville være godt der stod på graven? Find en inskription til graven.
     

3. Tilbage i klassen
Når eleverne kommer tilbage på skolen, kan bilag 4 udleveres, som fortæller om manden der blev begravet hele fire gange.

Det viste sig efter krigen, at flyveren ikke var englænder, men amerikaner, og tre år senere blev han genbegravet på en militær kirkegård i Amerika, men først efter at være begravet i Belgien.

Kan suppleres med opgaver

  • Det er oplagt at besøge Museumscenter Hanstholm, der på glimrende vis illustrerer mange af 2. Verdenskrigs facetter.
  • Litterært passer Viggo F. Møller og Morten Nielsens digte også godt ind i forløbet.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.

Kompetencemål: efter 9. klasse.  Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Færdigheds og vidensområde: Det lokale, regionale og globale.

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt. Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Læringsmål: Eleverne kan forklare, hvordan begivenheder langt væk fra Danmark kan påvirke lokaleområdet i Stenbjerg og omegn.