Bladenes farver

Undersøg, hvorfor bladene skifter farve om efteråret - og hvilke farvestoffer bladene bruger i deres fotosyntese.
Undersøg bladenes farver. Tegning: Eva Wulff.

Formål

 • At eleverne oplever efterårsfarverne som et tegn på omstilling.
 • At eleverne erfarer hvordan træerne aktivt forbereder sig på vinteren.
 • At eleverne lærer at udføre et lille forsøg.
   

Forberedelse

Ude - inde
Denne aktivitet består af to dele nemlig en ekskursion til et naturområde og en efterfølgende undersøgelse i klassen. Ekskursionen kan laves til en park, et hegn eller en skov. Et godt tidspunkt vil være september eller oktober, fordi nogle blade stadig har de grønne farver, mens andre er skiftet til efterårsfarverne.

Forbered elever
Inden I går ud, skal eleverne være forberedt på, at det de skal samle er blade i alle mulige farver. Selve indsamlingen kan også være én af flere aktiviteter, som I laver på turen (se andre aktiviteter).

Grupper
Eleverne kan med fordel arbejde i mindre grupper både udendørs og indendørs.
 

Sådan gør du

Saml blade
I skoven starter gruperne med at indsamle forskellige slags blade - både grønne og farvede. Når eleverne har samlet tilstrækkeligt, samler du klassen igen.

Lad eleverne fortælle om de blade, de har fundet.

 • Hvilke farver har de?
 • Hvad sker der. når bladene skifter farve?
 • Hvorfor skifter bladene farve?
 • Hvilke ting kan eleverne forbinde med efteråret? Fx koldere vejr – fuglene trækker sydpå – mange bær og frugter..

Prøv at lade eleverne undre sig over hvor de røde, gule og brune farver i efterårsbladene kommer fra? De kan sikkert ikke svare på det, men den efterfølgende undersøgelse af bladene i klassen, kan måske kaste lidt lys over det.

Tal også med eleverne om, hvilke træer bladene stammer fra - og undersøg evt. træerne nærmere, nu I er i skoven.

Tag bladene med hjem. 
 

Undersøg bladenes farver på skolen
Tilbage i klassen deler I bladene op efter farver. De grønne for sig, de gule for sig, de røde for sig.

Så klipper I bladene i meget små stykker. Sørg stadig for at farvede og grønne blade holdes hver for sig.

Læg bladstykkerne i en morter sammen med lidt sand, og stød dem, indtil bladene er helt knust.

Hæld lidt sprit i morteren, og giv det lov til at trække lidt. (Det er nok læreren, som skal håndtere spritten).

Hæld den farvede sprit i glasset, og hæng kromatografi-papiret eller kaffefilter-strimlenned i glasset, som vist på tegningen. Papirstrimlen kan sættes fast med en klemme, tape eller en klips. Papirstrimlen må ikke røre ved glassets sider.

Spritten vil nu trække op i papiret og hive de forskellige farvestoffer med. Farverne vil blive afsat som farvebånd på tværs af papiret.

Når spritten er trukket op til et par centimeter fra den øverste kant, tager I papiret op. Papirstrimlerne kan evt. tørres i mørke. På strimlerne kan man nu se de farver, som de forskellige blade indeholder.

Vær opmærksom på at farverne kun holder i kort tid, når papiret bliver udsat for dagslys.
 

Baggrund

Grønt farvestof i blade - Klorofyl
Der findes flere forskellige farvestoffer i et blad. Et af farvestofferne er grønt. Det kaldes klorofyl - og det findes inde i grønkornene i bladene hvor fotosyntesen foregår. Klorofyl er det farvestof, der fanger solens lys, når bladene skal lave fotosyntese.

Fotosyntese er den mekanisme planter bruger for at danne det sukkerstof planterne lever af. Planterne optager CO2 fra luften og vand (H2O) fra jorden - og med lys som energikilde omdanner de det til sukkerstof (C6H12O6) og ilt (O2). Sukkerstoffet er det stof som træet lever af - og som bliver omdannet til mange af de forskellige stoffer som træet består af.

Klorofyl er det stof der giver bladene deres grønne farve. 

Røde og gule farvestoffer (Carotenoider)
Men der findes også andre farvestoffer i bladene. Røde farvestoffer og gule farvestoffer (carotenoider). De farvestoffer har andre funktioner i bladet - de opfanger fx lys i andre bølgelængder end klorofyl. De røde og gule farvestoffer er ikke så kraftige som klorofyl. Derfor bliver de overskygget af den grønne farve, så længe der er klorofyl er i bladene.

Hvorfor bliver bladene gule ?
Klorofyl er et vigtigt stof, og det er dyrt for træet at producere. Om efteråret smider træerne alle bladene, og for ikke at smide så dyrt et stof ud, så trækker træerne klorofyl tilbage fra bladene - ind i kviste og grene. Her bliver stoffet brugt til at danne nye knopper eller gemt til næste forårs blade.

Når klorofyl bliver trukket tilbage, forsvinder det grønne stof, der har dækket for de gule og røde farver. Så bliver bladene gule og røde. Nu overdøver klorofyl nemlig ikke de røde og gule farvestoffer mere. De røde og gule farvestoffer er ikke så dyre at producere. De falder derfor af sammen med bladene.

Forenklede Fælles Mål efter 4. klasse:

Kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål:

 • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

Færdigheds- og vidensmål: Naturfaglige undersøgelser

 • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Færdigheds- og vidensmål: Organismer

 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
 • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser