Rytmepinde og trommekøller

Lav rytmepinde og trommestikker af grene - og spil med dem.
Dreng fra Bjedstrup skole spiller musik på træstykker. Foto: Henrik Bjerg.

Kort beskrivelse

Eleverne fremstiller og dekorerer rytmepinde og trommestikker af grene.
 

Formål

 • at eleverne oplever at fremstille et instrument selv
 • at eleverne opdager forskellige træsorter og materialer giver forskellige lyde og klange
 • at eleverne gennem brug af pindene opøver rytmisk sikkerhed
 • at eleverne opdager træets opbygning med bark og stamme
 • at eleverne oplever ”hånd, hjerne og hjerte” i forening
   

Forberedelse

I musiktimen i musiklokalet kender vi trommestikker og claves - instrumenter, der er lavet af træ-pinde. I har sikkert spillet ekkorytmer med claves og trommet på trommer med stikker.
 
Nu fortæller du børnene, at I skal lave jeres egne rytmepinde - en mellemting mellem trommestikker og claves, som I senere skal  bruge i musiktimen eller i klassen.
 
Forbered børnene på, at de skal i skoven, så de har praktisk tøj på.
 

Sådan gør du

Når I kommer ud i skoven, følges I hen til et centralt samlingssted. Her samler du eleverne - og får dem til at genkalde sig billederne af de claves og trommestikker de har brugt i musiklokalet. Forklar så eleverne, at de nu skal på jagt efter pinde eller grene, der kan bruges til rytmepinde.

Pindene skal altså være på tykkelse med trommestikker eller claves - og hvert barn skal finde to pinde der er nogenlunde ens.
 
Find pinde
Eleverne kan lede efter pinde mellem de døde grene de kan finde i skovbunden. De er ofte tørre og hårde og kan have en god lyd. Du kan også hjælpe dem med at finde friske grene - men husk at du så i forvejen skal have en aftale med skoven om, at du må save nogle friske grene af.
 
Knivregler
Inden børnene slippes løs, gennemgår du reglerne for at gå med kniv
 • Sid ned, når du snitter.
 • Snit altid væk fra dig selv.
 • Pas på de andre, når du snitter.
 • Hvis du ikke snitter, skal dolken sidde i skeden. 
Du kan se mere om hvordan man snitter og snitteregler i aktiviteten Om at snitte.
 
Fortæl børnene, at når de har fundet en passende gren, skal de komme tilbage til basen. Her
er der siddeunderlag og måske er der madpakker og saft, så det bliver en hyggelig situation.
 
Snit
Her ved basen snitter børnene mønstre i barken på rytmepindene. Fortæl om, hvordan folk altid har gjort sig umage for at lave flotte mønstre siden stenalderen. Det er svært, og man må give sig tid og have tålmodighed. Men øvelse gør mester.
 
Det er vigtigt at pindene bliver runde i enderne - ellers kan de beskadige trommeskindene.
Hvis du ønsker en blødere lyd eller ønsker at beskytte skindene, kan du hjælpe børnene med at vikle klude og snor om enden af trommekøllen. Det skal gøres stramt.
 
Gættelege
Efterhånden som børnene bliver færdige med at snitte kan de to og to lave gættelege med  remser og sange eller selv finde på nye remser.
 
Gættelege med remser
En elev banker en remse-rytme med rytmepindende - fx:
 
(xx = to ottendedele
x = en fjerdedel
- = en fjerdedels pause
xxx = en triol)
 
Nede i Fru Hansens kælder  xx xx xx xx
kan man købe frikadeller  xx xx xx xx
når man køber margerine   xx xx xx xx
må man ikke stå og grine   xx xx xx xx
når man køber æg må man xx xx x   xx
ikke lave skæg  xx xx x    -
 
Gætteleg med sang
Tre små kinesere   x xx xx xx
på Højbro Plads   x x x -
Stod og spillede    x x xx xx
på kontrabas   x x x -
Så kom en betjent  xx xx x -
Spurgte hvad der var hændt xxx xx x -
Tre små kinesere på   x xx xx xx
Højbro Plads   x x x
 
Lav selv remser
Eleverne kan lave remser sammen to og to. Mens remsen siges, understøttes rytmen med pindene. F.eks.:
 
Jeg banker med min rytme pind
bang bang bang
og tænker på mit trommeskind
bang bang bang
 

Baggrund

Ro, fordybelse og sociale intelligenser
Vi taler tit om vigtigheden af ro til fordybelse i folkeskolen. Det, at finde roen i en aktivitet, finde roen i sig selv og sammen med andre, er væsentlige sociale kompetencer. Howard Gardner taler om en interpersonel intelligens (udadrettet mod andre mennesker) og en intrapersonel intelligens (indadrettet mod personen selv). Tilsammen kan man kalde disse to intelligenser sociale intelligenser.
 
Det handler om at kunne tale og være sammen med andre, men også om at høre og finde sin egen indre stemme. Det er svært at finde tiden og rummet til refleksionen og selvforglemmelsen i vores og børnenes fortravlede og lydfyldte hverdag. I situationen her - ude i skoven - væk fra støjende trafik og stressende skoleklokker, sidder hvert barn med sin dolk og sin pind og snitter. Der er ikke på forhånd noget fast formkrav - man kan forfølge  intuitionen og indskydelsen - og det er netop en pointe.
 

Forslag til videre arbejde

Rytmepindene skal selvfølgelig medbringes til de næste musiktimer, og her kan man i mere strukturerede rammer arbejde videre med remse- og melodirytme legene (Jf. ovenfor).

I det hele taget gælder det om at bruge rytmepindene som rytmeinstrumenter.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.